Ontwikkelbedrijf voert regionale energie- en klimaatprojecten uit

Tilburg neemt deel aan een ontwikkelbedrijf dat gaat zorgen voor de uitvoering van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Daarmee heeft de gemeenteraad afgelopen maandag ingestemd. Tilburg wordt samen met de provincie Noord-Brabant de grootste aandeelhouder.

Eerder dit jaar hebben alle acht gemeenten, die samenwerken in de regio Hart van Brabant, ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Deze strategie vormt voor de regio de invulling van het landelijke Klimaatakkoord. De REKS is een omvangrijk ontwikkelplan voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen op daken en zogeheten energiehubs. Het plan bevat ook locaties waar windmolens kunnen komen. In Tilburg is dat vooral langs wegen rond de stad en bij bedrijventerreinen. Het plan zorgt ervoor dat de regio in 2050 energieneutraal kan zijn. Ook wordt hiermee de Tilburgse ambitie gerealiseerd om in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn.

Aandelen

Het op te richten publiek ontwikkelbedrijf, dat een besloten vennootschap (bv) wordt, gaat ervoor zorgen dat de REKS-ambities ook worden waargemaakt. Het geld daarvoor komt onder andere uit een regionaal klimaatfonds. Tilburg stort voor 5,9 miljoen euro aan aandelenkapitaal in de bv, de provincie doet dat voor hetzelfde bedrag. De andere regiogemeenten leggen samen 5,2 miljoen euro in.

Ook meedoen met een smalle beurs

De raad maakte maandag duidelijk dat ook mensen met een smalle beurs door middel van aandelen of participaties moeten kunnen deelnemen aan energiehubs in Tilburg. Op die manier kunnen zij meeprofiteren van het opwekken van duurzame energie. De raad aanvaardde hierover een amendement van GroenLinks, SP, PvdA en D66. De beoogde sociale participatie mag geen gevolgen hebben wanneer mensen een toeslag of uitkering hebben, of bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening zitten.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA