Raad haakt in op signalen uit de samenleving

Dat de raad niet alleen besluiten neemt, maar ook inhaakt op actuele ontwikkelingen in de samenleving, bleek afgelopen maandag weer eens. Zowel de recente berichten over het zorgtoezicht als de klachten in de stad over de overlast van geparkeerde deelscooters waren voor de raad aanleiding om daar uitvoerig bij stil te staan. Beide onderwerpen waren door alle fracties uit de raad op de agenda gezet.

De raad wil een beter toezicht op de lokale zorg en goede en veilige zorg voor zeer complexe cliënten. Aanleiding zijn de artikelen over het onderzoek van Follow the Money en het Brabants Dagblad over het zorgtoezicht. Behalve naar een toelichting op deze berichten luisterde de raad ook naar de verhalen van betrokkenen die in de artikelen worden genoemd. De raadsleden waren geraakt door hun verhalen en vonden hun ervaringen schrijnend en schokkend.

De raadsleden gaan de komende weken gezamenlijk aan de slag om de juiste vervolgacties te bepalen. De acties zijn onder andere gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het toezicht daarop, het verbeteren van de mogelijkheden voor cliënten om rechtstreeks signalen aan de gemeente door te geven en het starten van een lobby om ook op de langere termijn meer mogelijkheden, ruimte en geld van het Rijk te krijgen. Dit onderwerp komt dan ook op korte termijn terug op de raadsagenda.

Overlast deelscooters

De raad liet zich afgelopen maandag ook bijpraten over de overlast van foutgeparkeerde GO-scooters in de binnenstad.  Aan de informatiebijeenkomst namen ook inwoners en het bedrijf GO Sharing deel. De raad wilde zich laten informeren over de problematiek en aanpak ervan, omdat naast GO Sharing mogelijk ook andere bedrijven deelmobiliteit in de binnenstad willen aanbieden. Wethouder Rik Grashoff liet tijdens de bijeenkomst weten dat de gemeente op zoek is naar zogeheten dropzones, waar scooters mogen worden geparkeerd.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA