Begroting 2022 aangenomen

Na twee dagen debatteren heeft de gemeenteraad vorige week donderdag de begroting voor 2022 en de jaren daarna vastgesteld. Het debat leverde 36 moties en amendementen op, waarvan er 13 werden aanvaard.

Ook kreeg de raad naar aanleiding van enkele moties diverse toezeggingen van het college. D66, GroenLinks, VVD, CDA, 50PLUS, Lokaal Tilburg en ONS Tilburg stemden voor de begroting. De LST, SP, PvdA en Groep Jansen stemden tegen. Het debat over de begroting is elk jaar een belangrijk moment. De begroting laat zien hoe de financiën van de gemeente ervoor staan, maar gaat vooral over het beleid voor de komende jaren.

Met het vaststellen van de begroting gaf de raad ook groen licht voor een aantal extra en nieuwe uitgaven. Zo gaat er in de periode 2022-2025 jaarlijks 1 miljoen naar versterking van de sociale basis in de stad en drie jaar lang 1 miljoen naar de PACT-wijken. Verder wordt structureel extra geld uitgetrokken voor een nieuwe aanpak voor spelen en bewegen in de openbare ruimte, voor de circulaire economie, de afvalinzameling in hoogbouw, toezicht en handhaving op zondag en het culturele Makersfonds. Ook stemde de raad in met de nieuwe tarieven, die voor een huishouden met een eigen woning gemiddeld een woonlastenstijging van 4,5 procent betekenen.

Unaniem

Van de 13 aanvaarde moties kregen er maar liefst 12 unanieme steun van de raad. Zoals de motie van 50PLUS, VVD, GroenLinks, D66, CDA, Lokaal Tilburg, PvdA en ONS Tilburg over de kwaliteit van het groenonderhoud in de wijken en dorpen. Er zijn veel klachten van inwoners. Het college moet die meenemen in de onderhoudsplannen voor 2022. Zo nodig moet hier en daar de kwaliteit omhoog, zonder dat dit extra geld kost. Unanieme steun was er ook voor een motie van de LST, Lokaal Tilburg, PvdA, ONS Tilburg en CDA over zwemlessen voor kinderen uit arme gezinnen. Het geld hiervoor over 2020 en 2021 -in totaal 750.000 euro- heeft het college teruggevorderd van de Stichting Leergeld, omdat de zwemlessen niet waren gegeven. Het college komt met een bestedingsplan voor dit geld en bekijkt hoe de betreffende kinderen alsnog hun zwemdiploma kunnen halen.

Steun voor torenspits

De raad was verder unaniem over de financiële steun die het initiatief voor een nieuwe spits op de toren van de Sacramentskerk in Armoefse Akkers verdient. De betreffende stichting had hiervoor tijdens de inspraaksessie over de begroting een warm pleidooi gehouden. Het college gaat nu samen met de initiatiefnemers op zoek naar aanvullende fondsen. Zijn die ontoereikend, dan wil de raad maximaal 150.000 euro bijdragen.

Een heel andere motie (van Lokaal Tilburg, PvdA, D66, ONS Tilburg, 50PLUS, GroenLinks en VVD), die door de raad unaniem werd aanvaard, ging over de functie van havenmeester in de Piushaven. Die heeft heel veel betekend voor de ontwikkeling van dit gebied en betekent dat nog steeds. Het college komt vóór 1 maart met een voorstel om continuering van de functie de komende jaren financieel mogelijk te maken.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA