Raad stemt in met tussenrapportage

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met de Tussenrapportage 2022. Deze rapportage vermeldt hoe het ervoor staat met de uitvoering van het voor dit jaar voorgenomen beleid en met de gemeentelijke financiën. Het gaat om de situatie per 31 mei van dit jaar.

De Tussenrapportage vertoont financiële mee- en tegenvallers. Dat de gemeente meer geld van het Rijk krijgt, behoort tot de meevallers. Tegenvallers zijn onder meer de hogere energieprijzen en de prijsstijgingen die doorwerken in het onderhoud van de openbare ruimte. Ook het gegeven dat er 4,6 miljoen minder is bespaard in het sociaal domein dan was voorzien, is een tegenvaller.

Positief resultaat

Al met al is het financiële beeld 2022 tot nu toe positief. Het voordelig resultaat bedraagt 11,9 miljoen euro. Dit is inclusief de 3,1 miljoen euro, die wordt uitgetrokken voor nieuw beleid: onder meer de uitbreiding van het aantal medewerkers bij de gemeente en de aankoop van het vroegere MOB-complex dat gebruikt gaat worden als evenementenlocatie. Het positieve resultaat van 11,9 miljoen gaat in de spaarpot, waaruit incidentele opgaven worden betaald.

Wensen van de raad

Met uitzondering van de LST stemde de raad maandag in met de Tussenrapportage 2022. De raad had daarbij nog een aantal wensen. Zo kwam er de toezegging van het college -naar aanleiding van een motie van de SP en ONS Tilburg- dat er onderzoek komt naar de mogelijkheden om de medische kosten voor minima weer te gaan vergoeden vanuit de bijzondere bijstand. Het college kon zich vinden in een motie van Lokaal Tilburg om zo snel mogelijk met een voorstel te komen voor het aanstellen van extra medewerkers voor het proactief toezicht op zorgaanbieder. Ook met de uitvoering van een motie van de PvdA, 50 PLUS, ONS Tilburg, GroenLinks en D66 om meer aandacht te geven aan de mogelijkheden voor inwoners en organisaties om van het stadhuis gebruik te maken, gaat het college aan de slag.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA