Raad unaniem achter plannen Kenniskwartier

De gemeenteraad heeft zich afgelopen maandag unaniem achter de plannen voor het Kenniskwartier geschaard. In dit gebied tussen de Ringbaan West en de universiteit, aan weerszijden van het spoor, staat de komende jaren een hoop te gebeuren.

Met het Kenniskwartier worden de ontwikkelingen langs het spoor, zoals in de Spoorzone en het Spoorpark, verder doorgetrokken in westelijke richting. Ook de omgeving van de Westermarkt wordt aangepakt en krijgt straks een nieuw gezicht. In het Kenniskwartier is ruimte voor circa 8.000 nieuwe woningen. Die komen onder andere op de zogeheten Reitse Campus, ofwel de strook tussen het spoor en de Prof. Cobbenhagenlaan.

Hier kan een mix ontstaan van gestapelde woningen – van eigentijdse architectuur – en innovatieve bedrijvigheid. Het Kenniskwartier voorziet ook in nadere toekomstplannen voor de Torenbuurt en Abdijbuurt. Behalve om de openbare ruimte gaat het hier ook om de sociale kwaliteit. Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Abdijbuurt is al 2,1 miljoen euro beschikbaar.

Station en onderwijs

Het huidige NS-station Tilburg University zou wel eens in westelijke richting kunnen opschuiven. Daar wordt straks op gestudeerd. De universiteit krijgt sowieso de ruimte om op de huidige campus door te groeien. Een andere onderwijsvoorziening, die mogelijk in het Kenniskwartier terecht kan, is De Nieuwste School.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA