Tilburg moet inclusiever worden

“De bijna 30.000 euro aan resterende Regenbooggelden nog dit jaar gebruiken. Een evenement organiseren dat in het teken staat van diversiteit. Straten noemen naar culturele helden en heldinnen en onderzoek doen naar het koloniaal verleden van Tilburg.” Het was de raad menens, toen vorige week donderdag de Beleidsnota Inclusie 2021-2025 op de agenda stond. De raad stemde er unaniem mee in.

Iedereen hoort erbij en moet kunnen meedoen. Ongeacht geslacht, land van herkomst en geaardheid. En iedereen moet zich overal veilig voelen, van jongs af aan onderwijs kunnen volgen en kunnen sporten en je later overal welkom en gewaardeerd voelen. Dat is in grote lijnen de kern van de Beleidsnota Inclusie. In Tilburg gaat de aandacht de komende jaren vooral uit naar culturele diversiteit, LHBTIQ+, leven met een beperking en vrouwenemancipatie. De gemeente fungeert als aanjager van het beleid, het onderwijs vervult een belangrijke rol en uiteraard doen alle inwoners mee.

Werk van maken

Met vier aanvaarde moties gaf de raad aan veel werk te willen maken van een inclusieve samenleving. Zo moet het college nog dit jaar de bijna 30.000 euro besteden die nog over zijn van de Regenbooggelden (motie ONS Tilburg, GroenLinks, PvdA). Hoe het geld is besteed, laat het college in het eerste kwartaal van volgend jaar weten. Het college gaat ook onderzoeken hoe thema’s als diversiteit en een inclusief Tilburg tot uiting kunnen komen in evenementen en of er een speciaal evenement aan kan worden gewijd (motie GroenLinks, PvdA, ONS Tilburg, 50PLUS, Lokaal Tilburg). Het college gaat hierover in gesprek met onder andere Stichting Roze Maandag en de podia 013 en Paradox.

Verder wil de raad de diversiteit ook tot uitdrukking laten komen in nieuwe straatnamen (motie GroenLinks, PvdA, ONS Tilburg, D66, 50PLUS, Lokaal Tilburg). Zo kunnen straten worden vernoemd naar cultureel diverse helden en heldinnen. Ook kunnen straatnamen, bijvoorbeeld met QR-codes, de geschiedenis van Tilburg vertellen. Ten slotte  laat het college een onafhankelijk onderzoek doen naar het koloniale verleden van Tilburg (motie PvdA, GroenLinks, D66). Wanneer dat lukt, worden de resultaten en aanbevelingen in juni 2023, tijdens de Keti Koti maand, gepresenteerd.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA