Tilburg krijgt er 25.000 woningen bij

Tilburg krijgt er de komende twintig jaar zo’n 25.000 nieuwe woningen bij. Die zijn nodig om de forse bevolkingsgroei -naar bijna 260.000 inwoners in 2040- op te vangen. Het bouwtempo gaat de komende tien jaar fors omhoog, van 950 naar 1.500 woningen per jaar. Dat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen, die de gemeenteraad afgelopen maandag unaniem vaststelde.

Al die nieuwe woningen komen vooral in de bestaande stad; onder andere in de Spoorzone, het Kenniskwartier in het westen van de stad, de binnenstad, de Piushaven, Stappegoor en in de dorpen. Op een mogelijke woningverdichting in Tilburg-Noord wordt gestudeerd en ook de mogelijkheden voor woningbouw aan de Kanaalzone worden verkend. Waar mogelijk wordt er gebouwd in de buurt van het openbaar vervoer, zoals de NS-stations. Het nieuwe woningaanbod moet gevarieerd zijn met onder andere voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Ook komt er een gericht aanbod voor ouderen en andere doelgroepen. Alle nieuwbouw moet duurzaam zijn en bijdragen aan het ontstaan van vitale wijken en buurten.

Wensen van de raad

Met een aantal moties en amendementen legde de raad tijdens het woningbouwdebat nog enkele extra wensen op tafel. Zo moet de diversiteit van het woningaanbod straks leiden tot het ontstaan van gemengde wijken en buurten waar mensen echt samenleven. De raad aanvaardde hierover unaniem een amendement van CDA, D66, LST, Lokaal Tilburg, 50PLUS, ONS Tilburg en PvdA. De raad praat later in een afzonderlijke bijeenkomst over de gewenste differentiatie van de woningbouw. Die toezegging kreeg de raad naar aanleiding van een (verworpen) amendement van PvdA en SP. Een andere toezegging -naar aanleiding van een motie van ONS Tilburg- ging over het betrekken van inwoners bij de realisering van de nieuwbouwplannen. Wethouder Bas van der Pol gaf aan dat dit jaarlijks zou kunnen aan de hand van de maquettes die er zijn. Bijvoorbeeld tijdens de landelijke Dag van de Stad in oktober. De raad gaf verder met het aanvaarden van een motie van SP, PvdA en 50PLUS het college opdracht om een bouwregisseur aan te stellen. Die bewaakt de voortgang van de bouwaanvragen, bewaakt de kwaliteit van de plannen en onderhoudt contacten met de initiatiefnemers.

Architectuurprijs

Het debat was voor de raad ook aanleiding om te besluiten dat Tilburg een eigen architectuurprijs moet krijgen. Een motie hierover van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, Lokaal Tilburg, ONS Tilburg en 50PLUS werd unaniem aanvaard. Zo’n prijs kan bijdragen aan de kwaliteit van de woningbouw.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA