Vergaderingen en inspreken tijdens de coronacrisis

Ook tijdens de coronacrisis blijft de gemeenteraad vergaderen en besluiten nemen. Uiteraard met inachtneming van alle geldende veiligheids- en gezondheidsregels. Vanaf maandag 4 mei vinden de informatie- en debatbijeenkomsten van de raad digitaal plaats. Raadsleden overleggen en debatteren vanuit thuis of een andere werkplek via hun laptop met elkaar. Deze bijeenkomsten worden ook rechtstreeks uitgezonden via de website http://tilburg.raadsinformatie.nl. Daarmee blijven ze openbaar, ook al kan er geen publiek bij aanwezig zijn.

Wanneer de raad besluiten neemt

Ook de vergaderingen, waarin de raad besluiten neemt, zijn tot nu toe doorgegaan. Al was dat met een beperkt gezelschap. Van de fracties waren alleen de betreffende woordvoerders aanwezig. Op die manier bestond het totale gezelschap uit niet meer dan circa 15 aanwezigen. Eigenlijk mag de raad wettelijk gezien alleen besluiten nemen, wanneer meer dan de helft van het aantal raadsleden aanwezig is. In Tilburg is dat 23 of meer. Maar daar werd voor de raadsvergadering van 6 april een mouw aan gepast. Door eerst vast te stellen dat de vereiste helft plus één -het quorum- niet aanwezig was, mocht de burgemeester meteen een vervolgvergadering uitschrijven waarin dat aantal niet meer vereist was. Ook deze vergadering was via de website tilburg.raadsinformatie.nl live te volgen. De raadsvergaderingen, waarin de raad besluiten neemt, mochten tot voor kort volgens de wet ook alleen fysiek plaatsvinden; dus in een zaal. Sinds vorige week is er een noodwet, waardoor de raad ook digitaal besluiten kan nemen.

Ook digitaal inspreken

Vergaderen zonder publiek betekent dat ook insprekers hun verhaal niet kunnen houden. Daar is inmiddels ook wat op gevonden. Insprekers kunnen tijdens informatiebijeenkomsten net als de raadsleden thuis vanaf hun laptop het woord voeren. Ze staan dan rechtstreeks in verbinding met de betreffende bijeenkomst en de ‘digitaal aanwezige’ raadsleden. De raadsgriffie zorgt voor de verbinding. Ook de insprekers zijn dus live te volgens in de uitzendingen van de raadsbijeenkomsten. Uiteraard kunnen insprekers er ook voor kiezen om in het voortraject de inspraakbijdrage aan te leveren via de e-mail,

Mei

In april zijn er in verband met Pasen en de voorjaarsvakantie geen bijeenkomsten van de raad meer. De eerste informatiebijeenkomst is op maandag 4 mei en is in elk geval nog digitaal. Op maandag 25 mei is de eerstvolgende vergadering, waarin de raad besluiten neemt. Begin mei besluiten de fractievoorzitters samen met de burgemeester hoe deze vergadering wordt gehouden: fysiek of digitaal. Dat hangt mede af van de nieuwe coronarichtlijnen die het RIVM en het kabinet na 28 april zullen hanteren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of hebt u vragen over de bijeenkomsten en/of inspreken? Neem dan contact op met de Raadsgriffie via , telefoonnummer 013-542 8284.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA