VERKIEZINGEN 2022

Eén keer in de vier jaar vinden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Op deze pagina vinden kiezers én politieke partijen alles over de aankomende verkiezingen in Tilburg. Zet 16 maart 2022 alvast in je agenda en houd deze website in de gaten voor meer informatie!

Belangrijke data

20 december 2021, 23.59 uur

Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing is 20 december 2021 de uiterste datum waarop politieke groeperingen hun naam kunnen registreren.

31 januari 2022, 9.00 uur – 17.00 uur

Politieke partijen kunnen de kandidatenlijsten inleveren bij het centraal stembureau op 31 januari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00 uur. De locatie waar het centraal stembureau zitting heeft, wordt tijdig bekend gemaakt.

1 februari, 16.00 uur

Op 1 februari 2022 om 16.00 uur vindt de zitting van het centraal stembureau plaats waarbij de kandidatenlijsten worden beoordeeld. Hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt. Deze zitting is niet openbaar.

4 februari, 16.00 uur

Op 4 februari 2022 om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding, de nummering van de kandidatenlijsten en de openbaarmaking van de lijstnummers.

16 maart, 7.30 uur – 21.00 uur

Op woensdag 16 maart 2022 vindt de stemming plaats voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Tilburg. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Wil je meer informatie over alle belangrijke momenten en het voeren van een campagne? Klik dan hieronder:

Leidraad gemeenteraadsverkiezingen

Waar moet de raad mee aan de slag?

Voor Tilburg Spreekt vroegen we Tilburgers waar de gemeenteraad zich de komende raadsperiode op moet richten.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA