Video-impressie vergadering over bestuursakkoord

Donderdagavond 2 juni stelde de gemeenteraad het bestuursakkoord ‘Meer voor elkaar’ 2022-2026 vast. Bekijk deze video voor een impressie van de raadsvergadering.

Tijdens dezelfde raadsvergadering benoemde de gemeenteraad zes nieuwe wethouders. Vier van de zes zaten al in het vorige college. Twee van hen, Maarten van Asten en Yusuf Celik, zijn nieuw. Niet als politici van de gemeente Tilburg, want in de vorige raadsperiode waren zij al raadslid. De zes wethouders en de burgemeester gaan in het college samenwerken en het bestuursakkoord uitvoeren. Dit gaat het college samen doen met de gemeenteraad,  inwoners, ondernemers en organisaties uit de gemeente Tilburg.

Meer voor elkaar

Het akkoord ‘Meer voor elkaar’ is een vertaling van de oproep van de inwoners uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel voor een sociaal, inclusief, groen en duurzaam Tilburg. Een gemeente met gelijke kansen voor iedereen, waarin we voor elkaar en voor de toekomst zorgen. Ook voor een gemeente die de komende jaren behoorlijk groeit. Belangrijk is dat die groei hand in hand gaat met de kwaliteit van leven en leefomgeving.

In het akkoord staat dat het gemeentebestuur samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werkt aan een stad waar iedereen meedoet en meetelt. Maatwerk en uitvoering staat voorop. Insteek is koers houden en versterken, verrijken en verbreden waar nodig en gewenst. Ook wijkgericht werken waar het kan en stadsbreed waar het moet. Inwonerparticipatie staat centraal.

Drie opgaven zijn de komende jaren voor het college, de stad en de gemeenteraad belangrijk. De eerste opgave is ‘Tilburg Kansrijk’, gericht op preventie, gezondheid, jeugd en kansengelijkheid. Dit is een opgave om groeiende ongelijkheid tegen te gaan en perspectief te bieden op bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt voor iedereen. De opgave ‘Tilburg Groen en Duurzaam’ schetst hoe de partijen aan de slag willen gaan met energietransitie, verduurzaming van de bestaande woon- en werkomgeving. Met groen in en om de stad, mobiliteit en de openbare ruimte. En de opgave ‘Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist’ heeft alles te maken met duurzame, betaalbare, passende en toekomstbestendige nieuwe woningen, met ruimte voor werken en bedrijven, voor kunst en cultuur, voor evenementen en sport.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA