‘Meer voor elkaar’, bestuursakkoord 2022-2026 van GroenLinks D66 VVD en PvdA

Op woensdag 25 mei hebben de onderhandelaars van de partijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA het akkoord ‘Meer voor elkaar’ voor de bestuursperiode 2022 – 2026 aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad bespreekt het akkoord tijdens de vergadering op 2 juni. Ook worden dan de wethouders geïnstalleerd die met het akkoord aan de slag gaan.

De afgelopen maanden hebben de onderhandelaars Esmah Lahlah en Evelien Kostermans (GroenLinks), Beppie Smit en Julian Zieleman (D66), Niels van Stappershoef en Maarten van Asten (VVD) en Yusuf Çelik en Stefan Jansen (PvdA) samen met formateur Joris Bengevoord in een constructieve en prettige sfeer gewerkt aan het akkoord. Het akkoord is volgens hen een vertaling van de oproep van de inwoners uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel voor een sociaal, inclusief, groen en duurzaam Tilburg. Een gemeente met gelijke kansen voor iedereen, waarin we voor elkaar én voor de toekomst zorgen. Maar ook voor een gemeente die de komende jaren behoorlijk groeit en waarbij het belangrijk is dat die groei hand in hand gaat met de kwaliteit van leven en leefomgeving.

Meer voor elkaar

Meer voor elkaar – Akkoord gemeente Tilburg 2022-2026 betekent voor ons: samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan een stad waar iedereen meedoet, iedereen ertoe doet en waar iedereen meetelt”, aldus de trotse Esmah Lahlah (GroenLinks) namens de betrokken partijen: “In onze aanpak staan maatwerk en uitvoering voorop. We houden koers en versterken, verrijken en verbreden waar nodig en gewenst. We werken wijkgericht waar het kan en stadsbreed waar het moet. En inwonerparticipatie staat centraal.”

Drie opgaven

In het akkoord zien de partijen voor zichzelf, de stad en de gemeenteraad drie belangrijke opgaven voor de komende jaren. De eerste opgave is ‘Tilburg Kansrijk’. Een opgave die gericht is op preventie, gezondheid, jeugd en kansengelijkheid. Dit is een opgave om groeiende ongelijkheid tegen te gaan en perspectief te bieden op bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt voor iedereen. De opgave ‘Tilburg Groen en Duurzaam’ schetst hoe de partijen aan de slag willen gaan met energietransitie, verduurzaming van de bestaande woon- en werkomgeving. Met groen in en om de stad, mobiliteit en de openbare ruimte. En de opgave ‘Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist’ heeft alles te maken met duurzame, betaalbare, passende en toekomstbestendige nieuwe woningen, met ruimte voor werken en bedrijven, voor kunst en cultuur, voor evenementen en sport.

Betrokkenheid en verbinding

“Met deze opgaven willen we samen aan de slag met de stad en de gemeenteraad om zo tot een succesvolle aanpak te komen die recht doet aan wat de stad is en wat de stad wil zijn”, volgens Esmah Lahlah: “Meer dan ooit staat deze bestuursperiode in het teken van betrokkenheid en verbinding. Samen werken we aan Tilburg, Berkel-Enschot, Biezenmortel en Udenhout. Een gemeente waar we er meer voor elkaar zijn, waar we meer voor elkaar krijgen en waar we meer voor elkaar doen!”

Wethoudersploeg

De partijen schuiven de  volgende kandidaat-wethouders naar voren om samen met de burgemeester in het college de uitvoering van het akkoord vorm te geven: Esmah Lahlah (GroenLinks), Rik Grashoff (GroenLinks), Marcelle Hendrickx (D66), Bas van der Pol (D66), Maarten van Asten (VVD) en Yusuf Çelik (PvdA).

Presentatie en kennismaking

Op dinsdag 31 mei geven de betrokken partijen in MFA De Symfonie vanaf 19.30 uur een toelichting op het akkoord voor inwoners van de gemeente Tilburg en andere geïnteresseerden. Ook is er dan een mogelijkheid om kennis te maken met de kandidaat-wethouders. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via een mail naar . Graag vernemen we met hoeveel personen u komt.

Het akkoord ‘Meer voor elkaar’ is hier te lezen. In het akkoord is ook de portefeuilleverdeling van de kandidaat-wethouders opgenomen. Meer informatie over de bespreking van het akkoord op 2 juni vindt u elders op deze nieuwspagina van raadtilburg.nl.

(Foto onderhandelaars: Rolph Cantrijn)

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA