Begroting 2024: de gemeenteraad gaat in debat

Op maandag 6 november en donderdag 9 november vergadert de gemeenteraad over de programmabegroting van de gemeente Tilburg voor 2024. Er ligt een voorstel van het college van burgemeester en wethouders waarin staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken en hoeveel dat gaat kosten. De begroting van de gemeente Tilburg is ruim 1,1 miljard euro.

Een samenvatting van de begroting is hier te vinden. Bent u benieuwd naar de hele begroting, dan kunt u deze hier lezen.

De begroting heet niet voor niets ‘programmabegroting’. Dat komt omdat de begroting bestaat uit verschillende beleidsvelden (programma’s). Deze beleidsvelden noemen we in Tilburg de ‘Vier Steden’. Die vier steden zijn:

  1. Inclusieve Stad: dat is onder andere sociaal domein, jeugdhulp, bestaanszekerheid en de Wmo.
  2. Vitale Stad: dat is onder andere veiligheid, evenementen economie en mobiliteit.
  3. Duurzame stad: dat is onder andere klimaat, openbare ruimte en een aantrekkelijke stadsomgeving
  4. De stad Samen & Dichtbij: dat is onder andere de verbinding met inwoners, dienstverlening en samenwerking met ondernemers.

 

Hoe gaat de gemeenteraad hierover vergaderen?
Als eerste gaan de gemeenteraadsleden met elkaar in debat over de begroting. Dat is op maandag 6 november. Ook het college is hierbij aanwezig om te kunnen reageren op de debatten.

Daarna gaan de gemeenteraadsleden kijken of er nog aanpassingen nodig zijn aan de begroting of dat ze het college nog verbeterpunten willen meegeven. Dat gebeurt tijdens de vergadering van 9 november vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot in de avond. Hiervoor dienen de gemeenteraadsleden moties en amendementen in. Deze moties en amendementen zijn te vinden op onze website. Aan het einde van deze raadsvergadering stemt de gemeenteraad over deze voorstellen en de hele begroting. Ook de gemeentelijke belastingen in 2024 horen daarbij.

De hele agenda van de raadsvergadering is hier te vinden.

De vergadering bijwonen of online volgen?
U kunt de raadsvergadering volgen op de publieke tribune in de raadszaal maar ook live via onze site volgen. Op onze website kunt u de vergaderingen ook terugkijken.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA