Begroting 2022: Tilburg staat er goed voor

In het voorjaar hingen er nog donkere wolken boven de gemeentefinanciën, maar inmiddels is de lucht geklaard. De gemeente krijgt flink meer geld van het rijk. Mede daardoor vallen de bezuinigingen erg mee.

De begroting voor volgend jaar is sluitend en er is zelfs geld voor nieuw beleid. In de week van 8 november debatteert de gemeenteraad over de vorige week vrijdag door het college gepresenteerde begroting. Toen de raad in juni met de bespreking van de Perspectiefnota vooruitblikte op het beleid en de financiën in 2022, dreigde nog een tekort van 24,5 miljoen euro wanneer er geen actie zou worden ondernomen. De raad besloot toen onder andere om extra te besparen in het sociaal domein. Verder zou op diverse terreinen 5 miljoen moeten worden bezuinigd. Alleen wanneer in de zomer het financiële beeld gunstiger zou zijn, kon dit bedrag omlaag naar 3 miljoen.

Miljoenen extra van het rijk

Dat laatste is dus het geval. De gemeente krijgt de komende jaren miljoenen extra van het rijk uit het gemeentefonds. Ook mag op miljoenen extra van het rijk voor de jeugdzorg worden gerekend. Daarmee zijn alle zorgen nog niet verdwenen. Diverse herijkingen laten zien dat de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg de gemeente flink meer geld kosten. Niet voor niets heeft de raad al eerder besloten tot een nieuwe inkoopstrategie voor het sociaal domein. Die leidt volgend jaar tot 1,5 miljoen aan besparingen, oplopend tot 8,5 miljoen in 2025.

Nieuw beleid

In totaal staat in de begroting voor 2022 een bedrag van 8 miljoen voor nieuw beleid, aflopend tot 3,4 miljoen in 2025. Hiermee kunnen investeringen in de stad overeind blijven. Er wordt geld vrijgemaakt voor de realisering van het Stadsforum en Koningswei en voor het autoluw maken van de cityring. Ook wordt de komende jaren elk jaar 1 miljoen uitgetrokken voor versterking van de sociale basis in de stad en drie jaar lang 1 miljoen voor de PACT-wijken. Verder gaat er structureel extra geld naar een nieuwe aanpak voor spelen en bewegen in de openbare ruimte (2 ton oplopend tot 4 ton). Voor de circulaire economie wordt 3 ton uitgetrokken en voor de afvalinzameling in hoogbouw zo’n 4 ton. De nieuwe beleidsvoorstellen vermelden verder 1,5 ton voor toezicht en handhaving op zondag en 75.000 euro extra voor het succesvolle Makersfonds.

Woonlasten 4,5 procent hoger

Huishoudens met een eigen woning zijn volgend jaar ruim 25 tot bijna 27 euro meer aan woonlasten kwijt. Dat is een stijging van 4,5 procent. Circa 9 euro daarvan zit ‘m in een extra verhoging van de onroerendezaakbelasting. Die moet volgend jaar 1 miljoen extra in het laatje brengen om de voorzieningen in de stad mee te bekostigen.

Uiteindelijk laat de begroting voor 2022 een positief resultaat van 2,7 miljoen zien. In de jaren erna is er sprake van een tekort, dat oploopt tot 3,5 miljoen in 2025. De begroting voor 2022 is de laatste van dit college en is de laatste die de raad in deze bestuursperiode behandelt. Volgend jaar zijn er op 16 maart gemeenteraadsverkiezingen.

Bekijk begroting 2022

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA