Bijna 90 miljoen euro voor huisvesting basisonderwijs

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag besloten dat er de komende vijftien jaar 89,1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de bouw van nieuwe scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. In een aantal gevallen gaat het om vervangende nieuwbouw en om de bouw van nieuwe gymzalen.

De gemeente heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Door middel van huisvestingsprogramma’s worden aan schoolbesturen de financiële middelen toegekend voor uitbreiding of vervanging van hun schoolgebouwen. Afgelopen maandag stelde de raad het plan vast voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Dit plan gaat over de periode 2022-2037.

Meer geld voor duurzaamheid

Van de 89,1 miljoen euro gaat 30 miljoen naar nieuwe schoolgebouwen en uitbreidingen van bestaande scholen. Zo komen er vanwege de woningbouwontwikkelingen nieuwe basisscholen op het kazerneterrein van Stappegoor, in Tilburg Noord en in Berkel-Enschot. Voor de nieuwbouw en renovatie van bestaande basisscholen en voor de nieuwbouw van een aantal gymzalen staat 59,1 miljoen euro in het huisvestingsprogramma. Van het totale investeringsbedrag gaat 7,3 miljoen euro naar extra investeringen in energieneutrale schoolgebouwen. De raad ging maandag met het aanvaarden van een motie van PvdA en GroenLinks nog een stapje verder. Er zal een gesprek met het onderwijs plaatsvinden om na te gaan of en hoe – als pilot – één schoolgebouw volledig circulair kan worden ver(nieuw)bouwd of gerenoveerd.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA