Burgemeester Weterings gaat voor een tweede ambtstermijn.

Burgemeester Weterings heeft vandaag bekendgemaakt dat hij burgemeester van Tilburg wil blijven na afloop van zijn eerste ambtstermijn. Die loopt in november 2023 af.

Mooie ontwikkeling
Theo Weterings is sinds 2017 burgemeester van Tilburg. In zijn motivatie aan het college en de gemeenteraad zegt hij het volgende: “Sinds november 2017 ben ik met veel plezier burgemeester van Tilburg. De voorbije weken heb ik mijn gedachten laten gaan over deze vijf Tilburgse jaren. Van mijn installatie in 013, mijn hernieuwde kennismaking met de stad en vooral met haar inwoners als ook met de mooie ontwikkeling die onze stad meemaakt.”

Magie van het ambt
“De magie van het ambt is voor mij na al die jaren onveranderd: contacten op kleinschalig niveau, dichtbij mensen, in het leven van alledag. Dat maakt het burgemeesterschap voor mij een bijzondere functie. Precies zoals het profiel verwoordde dat door uw raad is opgesteld. En precies zoals ik de afgelopen jaren, ondanks de beperkingen van de coronapandemie, invulling heb gegeven aan dit eervolle en prachtige ambt. In november 2023 loopt mijn ambtstermijn af. Dat betekent dat ik nu moet uitspreken wat mijn wensen voor de toekomst zijn. Graag wil ik voor een tweede termijn in aanmerking komen. Deze wens heb ik op 25 november jongstleden gedeeld met mevrouw Adema, de Commissaris van de Koning.”

Tilburger onder de Tilburgers
“De uitdagingen voor onze stad zijn groot. In een tijd van crisis is de rol van een gemeente voor haar inwoners van eminent belang. Als burgemeester wil ik daarvoor ook de komende jaren de handen uit de mouwen steken. Mijn overtuiging is dat ik daarin als Tilburger onder de Tilburgers een rol van betekenis kan spelen.

Het is vanzelfsprekend aan de gemeenteraad om het proces van herbenoeming in gang te zetten. Graag ga ik men hen daarover in gesprek. Mijn ambitie is onveranderd: uw Tilburgemeester zijn.”

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA