De Raad ter Plekke: Bas Verberk (D66)

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Bas Verberk (31) van D66 bij culturele broedplaats De Nachtzuster.

Waarom zijn we hier?

‘De Nachtzuster is één van de zogenoemde “regelloze ruimtes”, die het gevolg zijn van het nieuwe Cultuurplan voor Tilburg. Wat leuk is aan deze regelloze ruimtes, is dat deze niet vertrekken vanuit een subsidiepotje met de richtlijnen: dit is het geld en daar gaan we dat mee doen. In plaats daarvan creëert de gemeente financiële én letterlijke ruimte voor mensen om met hun ideeën uit te werken.’

Waarom zijn deze regelloze ruimtes zo belangrijk?

‘Lang niet iedereen snapt hoe de overheid en de politiek werken, of houdt zich daar mee bezig. Maar wél heel veel mensen zijn bezig met wat de overheid wil bereiken. Een groot aantal Tilburgse jongeren uit de culturele sector is erg betrokken bij de stad, maar komt niet op inspraakbijeenkomsten op het Stadhuis. Deze jongeren voeren ook gesprekken over ontwikkelingen in Tilburg, maar dan gewoon met een biertje erbij, in iemands atelier. Dus: je moet het beleidsproces omdraaien. Als overheid moet je geen beleid maken met ingewikkelde regels voor subsidieaanvragen. In plaats daarvan zeg je tegen inwoners: “Jullie weten wat nodig is, dus ga maar aan de slag.” Op die manier sluit het beleid beter aan bij de praktijk.’

Welke rol heb jij zelf gespeeld bij het ontstaan van deze regelloze ruimtes?

‘In aanloop naar het schrijven van het nieuwe Cultuurplan heb ik een avond georganiseerd in Theaters Tilburg, onder de naam “Cultuurplannen Smeden”. Tijdens die avond gaven de Tilburgse kunstenaar Atilla, evenementenorganisator Dirk Stolk en cultureel producent Pien Rutten een pitch over hun ideeën voor de stad. Ik had bewust gekozen voor mensen die normaal gesproken niet inspreken tijdens beleidsprocessen. De regelloze ruimte was een van de ideeën, die uiteindelijk in het Cultuurplan is beland. Ik ben er trots op dat ik erin ben geslaagd om een groep te vertegenwoordigen, die daarvoor niet echt een stem had.’

Je stopt na deze periode als raadslid. Waar moet de volgende gemeenteraad mee aan de slag?

‘Democratische vernieuwing is echt noodzaak. Geen luxe, maar noodzaak. Als gemeenteraad ben je uren en uren met elkaar aan het vergaderen. Ondertussen gaat het nergens over en is het voor niemand interessant om te volgen. Ambtenaren moeten uit hun kantoren komen. Voor het ontwikkelen van nieuw beleid moeten zij geen inspraakavonden organiseren, maar naar de inwoners toe. De gedachte zou moeten zijn: “Daar vindt al een gesprek plaats, dus laat ik gaan luisteren.”’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA