De Raad ter Plekke: Freek Reffeltrath (VVD)

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Freek Reffeltrath (28) van de VVD in Wijkevoort.

Waarom zijn we hier?

‘Als het goed is, gaat hier het industriegebied Wijkevoort verrijzen. Dat is een dossier waar ik me als raadslid erg voor heb ingezet. De gemeenteraad heeft het plan al goedgekeurd. Nu mogen mensen nog bezwaar aantekenen, vervolgens zal de Raad van State zich erover buigen en vervolgens komt het industriegebied er hopelijk.’

Waarom is het zo belangrijk dat industriegebied Wijkevoort hier komt?

‘We hebben in Tilburg een schrijnend tekort aan ruimte voor bedrijven. Dat probleem krijgen we niet opgelost door te puzzelen op de bestaande bedrijventerreinen. En als er een industrieterrein bij moet, dan is dit de geschikte plek. Aan de andere kant van de snelweg zijn ook al bedrijventerreinen. Rondom het snelwegenkruispunt zijn drie van de vier kwarten ingevuld met bedrijvigheid. Het laatste kwart, bij Tilburg, vullen wij nu in.’

Welke rol heb jij zelf gespeeld bij deze ontwikkeling?

‘Ik rolde er in 2018 in. De vorige raad had het masterplan toen al vastgesteld, maar de details moesten nog worden uitgewerkt. Vanuit de VVD hebben wij veel gedaan voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). In het masterplan stond bijvoorbeeld dat alleen bedrijven groter dan 5 hectare welkom waren. Ik heb een motie ingediend, waardoor op het terrein nu ook ruimte komt voor bedrijven tussen de 2,5 en 5 hectare. En bij bedrijven kleiner dan 2,5 hectare zal de gemeente helpen bij het bouwen van coalities. Op die manier kunnen bijvoorbeeld drie bedrijven samen één pand delen.’

Na deze periode stop je als raadslid. Waar moet de volgende gemeenteraad mee aan de slag?

‘Ik hoop dat de volgende raad er scherp op blijft dat het MKB hier daadwerkelijk een plek krijgt. Regelmatig hoor ik in gesprekken met ondernemers: “Zorg dat er ruimte is, anders moeten we ergens anders heen.” En dat zie je echt gebeuren. We hebben dat pas geleden nog meegemaakt met het modeketen Termeer. Het kantoor is verkast naar Den Bosch. Dat vind ik zonde, want het is een echt Tilburgs bedrijf.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA