Een foto van de buitenkant van de raadszaal van bovenaf. Rechts de Heikese Kerk.

Gemeenteraad stemt in met begroting 2024

Na twee dagen debatteren heeft de gemeenteraad vorige week donderdag de begroting voor 2024 en de jaren daarna vastgesteld. Het debat leverde ruim vijftig moties en amendementen op, waarvan er ruim twintig werden aanvaard. Ook kreeg de raad naar aanleiding van enkele moties diverse toezeggingen van het college. GroenLinks, D66, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, Lokaal Tilburg en ONS Tilburg stemden voor de begroting. LST, SP, Partij voor de Dieren, Voor Tilburg en Forum voor Democratie stemden tegen.

Benieuwd naar de begroting in één oogopslag? Bekijk ‘m hier: Begroting 2024

Het debat over de begroting is elk jaar een belangrijk moment. De begroting laat zien hoe de financiën van de gemeente ervoor staan, maar gaat vooral over het beleid voor de komende jaren. Met het vaststellen van de begroting gaf de raad groen licht voor een groot aantal uitgaven, ie nodig zijn voor de uitvoering van allerlei bestaande plannen. Volgend jaar wordt ook 19 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe plannen en  maatregelen.  Om alle uitgaven mogelijk te maken, is komend jaar eenmalig ruim 20 miljoen beschikbaar uit de algemene  reserves. Bovendien staat er voor 2024 nog een bedrag van 1,2 miljoen euro open aan in te vullen bezuinigen of andere maatregelen die financiële ruimte bieden. Dat bedrag loopt in de jaren erna op tot 2,3 miljoen in 2027. Over de invulling daarvan moet de gemeenteraad nog een besluit nemen.

UNANIEM: ONDER ANDERE OVER DE PEPPEL
Van de vijfentwintig aanvaarde moties kregen er zeven unanieme steun van de raad. Zoals de motie over ontmoetingsruimte De Peppel in Udenhout. Die was afkomstig van tien van de dertien fracties in de raad: 50PLUS, CDA, Forum voor Democratie, D66, ONS Tilburg, Lokaal Tilburg, VVD, LST, PvdA en GroenLinks. ‘Is De Peppel beter bruikbaar te maken als ruimte voor allerlei sociale ontmoetingen?’, is samengevat de strekking van de motie. De Peppel is nu slecht toegankelijk voor ouderen en is bovendien te klein. ‘Hoe kunnen we dit oplossen?’, is in de motie het verzoek aan het college.

AANDACHT VOOR DE BINNENSTAD…
De raad vroeg tijdens het begrotingsdebataandacht voor zowel de binnenstad als de bedrijventerreinen. Voor de binnenstad wil de raad van het college een plan van aanpak, dat voorziet in een betere inrichting en een groene uitstraling van de horecaterrassen. De raad aanvaardde hierover een motie van CDA, D66, VVD, Lokaal Tilburg, GroenLinks en LST. Hoe die verbetering en vergroening mogelijk worden, moeten gemeente en horeca samen per horecagebied op een rij zetten. Horecaondernemers die hun terrassen vergroenen, zouden korting kunnen krijgen op hun precariobelasting. De raad wil vóór het zomerreces in 2024 weten wat het onderzoek heeft opgeleverd en wat de eventuele
financiële gevolgen zijn. Behalve de indieners stemden bijna alle partijen voor de motie. Forum voor Democratie stemde tegen.

…EN DE BEDRIJVENTERREINEN
Om van het updaten ofwel revitaliseren van de bestaande bedrijventerreinen  een succes te maken, is meer geld nodig. Dat zou kunnen
met een zogeheten revolverend fonds. Uit zo’n fonds wordt geld geleend, dat vervolgens ook weer wordt teruggestort zodat er altijd geld in blijft zitten. Naar aanleiding van een door de raad aanvaarde motie van Lokaal Tilburg, VVD, 50PLUS, CDA en LST gaat het college de mogelijkheden van zo’n fonds onderzoeken. Mogelijk kunnen ook anderen zoals de Provincie en het Rijk bijdragen aan zo’n fonds. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 krijgt de raad de mogelijke scenario’s voorgelegd.

Lees meer in het Stadsnieuws van zaterdag 18 november of bekijk het Raadswerk hier: Raadswerk 18 november

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA