Raad stelt herstelprogramma corona vast

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag unaniem het herstelprogramma corona vastgesteld. Het herstelprogramma is bedoeld voor de meest getroffen sectoren tijdens de coronacrisis: detailhandel, horeca en de evenementenbranche.

De gemeente heeft deze sectoren de afgelopen twee jaar al met diverse pakketten en maatregelen ondersteund. Het herstelprogramma dient ter ondersteuning van ondernemers en initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van de lokale economie.

Begeleiding, vouchers en digitalisering

Het herstelprogramma omvat in totaal 285.000 euro aan maatregelen. Een van de onderdelen is het begeleiden van ondernemers die in de problemen zijn geraakt. De afgelopen twee jaar zijn zestig van deze begeleidingstrajecten uitgevoerd. Daar komen er dit jaar nog eens vijftig bij. Voor innovatieve, duurzame bedrijfsconcepten komt er een voucherregeling. Initiatieven die bijdragen aan gezondheid, inclusie en een circulaire economie en waarbij bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren samenwerken, komen in aanmerking voor een voucher van maximaal 7.500 euro. Ten slotte kan via het centrummanagement van de winkelcentra in wijken en dorpen een aantal ondernemers in aanmerking komen voor maatwerkadvies op het gebied van digitalisering.

Binnenkort start een communicatiecampagne, zodat ondernemers zich kunnen aanmelden. Het herstelprogramma wordt nog dit jaar uitgevoerd.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA