Raad stemt in met eerste toekomstplannen ETZ

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met het eerste deel van de toekomstplannen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Ook de toekomstige nieuwbouw van het Onderwijscentrum Leijpark kwam daarbij aan de orde.

De plannen van het ETZ leiden de komende decennia tot het ontstaan van een volledige zorgcampus in het zuiden van de stad. De eerste fase van de campusontwikkeling omvat nieuwbouw van het huidige ETZ Elisabeth. Hierbij gaat het om een parkeergarage met op het dak een heliplatform voor de traumahelikopter en een ‘acuut centrum’ speciaal voor spoedhulp. Het bestemmingsplan, dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, werd maandag door de raad vastgesteld. De raad wilde daarbij tevens vastleggen dat de toekomstige zorgcampus straks ook bereikbaar is voor fietsen in alle soorten en maten. In een unaniem aanvaarde motie van de PvdA werd het college opgedragen om te zorgen voor een fietsverbinding en voor stallingsmogelijkheden bij alle zorgaanbieders, die straks deel uitmaken van de campus.

OC Leijpark

De raad wilde maandag ook al garanties voor gehele of gedeeltelijke nieuwbouw van het Onderwijscentrum Leijpark op de zorgcampus. Deze school voor speciaal onderwijs zit dringend om meer ruimte verlegen. In een unaniem aanvaarde motie van CDA, LST, VVD, 50 PLUS, ONS Tilburg, D66, Lokaal Tilburg en Voor Tilburg droeg de raad het college op om in het tweede kwartaal van 2023 hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan voor te leggen. Momenteel loopt nog een haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwbouw. Over de uitkomst daarvan wordt de raad uiterlijk in november door het college geïnformeerd. Een motie hierover van VVD, 50 PLUS, D66, CDA, Lokaal Tilburg en LST kon rekenen op instemming van het college. De raad wordt in 2023 halfjaarlijks en vanaf 2024 jaarlijks bijgepraat over de voortgang van de zorgcampus.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA