Raad stemt in met jaarstukken 2021

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2021. Met die jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële uitkomsten over vorig jaar. De fracties van de LST, SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden maandag tegen.

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van ruim 14,8 miljoen euro. Daarvan gaat ruim 14,5 miljoen naar de algemene reserve. Die komt daarmee op 58,7 miljoen, 9,6 miljoen meer dan strikt noodzakelijk is. Dat bedrag gaat in de spaarpot, waaruit incidentele opgaven kunnen worden betaald.

Diverse overhevelingen

Met de vaststelling van de jaarrekening besloot de raad tevens om om diverse bedragen die vorig jaar niet waren benut, door te schuiven naar dit jaar. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 14 miljoen euro. Tot de overhevelingen behoren ruim 1 miljoen om jongeren in het MBO extra te ondersteunen, 8 ton voor daklozenopvang, 376.000 euro voor de aanpak van de problemen in de jeugdzorg en ruim 265.000 euro voor diverse coronamaatregelen.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA