Raad vraagt aandacht voor zorgkwaliteit

Met het unaniem aanvaarden van een door alle fracties ingediende motie heeft de gemeenteraad vorige week donderdag aandacht gevraagd voor de kwaliteit van en het toezicht op de zorg.

Aanleiding zijn de artikelen over het onderzoek van Follow the Money en het Brabants Dagblad over het zorgtoezicht. De raad luisterde onlangs ook naar de verhalen van betrokkenen die in de artikelen worden genoemd. De raadsleden vonden hun ervaringen schrijnend en schokkend.

Beter toezicht

De raad wil onder meer dat het college bij de inkoop van zorg nadrukkelijk de kwaliteit centraal blijft stellen. Ook moet het toezicht op de zorg worden verbeterd. Dat moet proactiever, bijvoorbeeld door onaangekondigde bezoeken bij zorgaanbieders. Verder moet het college openstaan voor directe signalen van cliënten, medewerkers en andere betrokkenen over de kwaliteit van de zorg en het toezicht. Verbetering van het zorgsysteem moet permanent de aandacht hebben. De raad vraagt het college om voortvarend aan de slag te gaan met verbeteracties en wil hierover periodiek geïnformeerd worden.

Ook de komende vier jaar

De motie van de raad was behalve voor het college ook voor de nieuwe gemeenteraad bedoeld die eind deze maand wordt geïnstalleerd. “Ook in de komende raadsperiode (2022-2026) moeten we in gesprek blijven over de kwaliteit van de zorg en het toezicht daarop”, aldus de gemeenteraad vorige week donderdag. “Dit onderwerp moet de aandacht krijgen die nodig is.”

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA