Stappegoor gaat nieuwe fase in

De gemeenteraad heeft vorige week donderdag unaniem ingestemd met de verdere ontwikkeling van Stappegoor. Met circa duizend nieuwe woningen, een nieuw park met atletiekbaan en een gezelliger Olympiaplein gaat dit gebied in het zuiden van de stad een nieuwe fase in.

Stappegoor staat al jaren bekend om zijn sport- en onderwijsvoorzieningen. Nu komen er ook zo’n duizend woningen bij en krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls met onder andere het nodige groen. Een belangrijke nieuwe plek in het toekomstige Stappegoor is een park, waar een atletiekbaan komt waarvan straks behalve atletiekvereniging Attila ook bewoners en het onderwijs gebruik kunnen maken.

Duizend nieuwe woningen

Met de geplande woningbouw in Stappegoor -de start is voorzien in 2024- zet Tilburg een belangrijke stap om het woningtekort in te lopen. De circa duizend woningen, waarvan ongeveer 350 sociale huurwoningen, komen onder andere op het huidige parkeerterrein voor de ijsbaan en achter sporthal T-Kwadraat. De tennisbanen, die daar nu nog liggen, verhuizen naar een plek ten zuiden van de Intratuin-vestiging aan de Stappegoorweg. De gemeente heeft voor de bouw van de woningen 10,2 miljoen euro subsidie van het rijk gekregen en draagt zelf 10,6 miljoen bij. Onderdeel van de woningbouwplannen is een project aan de Ringbaan Zuid, waar momenteel de laatste mecrytewoningen worden gesloopt. Daar bouwt woningcorporatie Tiwos een tijdelijk complex voor bewoners, die uit een zorgsituatie komen. Naar aanleiding van een motie van PvdA en LST zegde wethouder Bas van der Pol toe dat hij, zodra het ontwerp voor het stedenbouwkundig plan aan bod komt, de raad laat weten hoeveel groen er in Stappegoor bij komt.

Nieuw park met volwaardige atletiekbaan

Het nieuw aan te leggen park in Stappegoor moet een plek worden voor ontmoeten, sport en bewegen. In het park komt de atletiekbaan die een semiopenbaar karakter krijgt en behalve voor de leden van Attila ook is bestemd voor andere sportievelingen. In de begroting van 2022 is een bedrag van 2,3 miljoen euro opgenomen voor de aanleg van het Stappegoorpark met atletiekbaan. Een speciale projectgroep gaat de ontwikkeling van het park begeleiden. Daarin zitten straks vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en onderwijs. Op aangeven van de raad – aanvaarde motie van PvdA, D66 en 50PLUS – krijgt die projectgroep een onafhankelijke voorzitter.

De raad kreeg van het college de toezegging – naar aanleiding van een motie van PvdA, VVD, Lokaal Tilburg, D66 en 50PLUS – dat de atletiekaccommodatie straks ook geschikt is voor het organiseren van een Nederlands Kampioenschap en een volwaardige atletiekbaan wordt. Naar aanleiding van een motie van de PvdA over een fietsbrug over de A58 zegde wethouder Bas van der Pol toe dat nut en noodzaak van een snelfietsroute Tilburg-Goirle met de brug als onderdeel nog worden onderzocht. Als de route en brug er niet kunnen komen, laat de wethouder dit de raad weten.

Olympiaplein

Het Olympiaplein in Stappegoor wordt straks een stuk aantrekkelijker. Er komen groenvoorzieningen en diverse zitelementen. Het plan hiervoor is opgesteld samen met de ondernemersvereniging en kost 6,5 ton. Dit bedrag zit al in de begroting van 2022. Voor de uitwerking van de verschillende plannen voor Stappegoor stelde raad vorige week donderdag in totaal 1 miljoen euro aan kredieten beschikbaar.

Atletiek in Stadsbos013

Met de keuze voor een semiopenbare atletiekaccommodatie in Stappegoor is de aanleg van een atletiekbaan elders in de stad van de baan. Naar de haalbaarheid hiervan was de afgelopen tijd onderzoek gedaan. Omdat veel leden van atletiekvereniging Attila en ook de Tilburg Roadrunners voor hun trainingen gebruikmaken van de onverharde paden in Stadsbos013, komt daar een passende douche-, verkleed- en verblijfsruimte. Hiervoor wordt 1 miljoen euro opgenomen in de begroting van 2022. Overigens maakt één van de locaties, die voor een nieuwe atletiekbaan in beeld was, kans om straks bij de ontwikkeling van het Stadsbos013 betrokken te worden. Het gaat om landgoed Prinsenhoef. De raad gaf naar aanleiding van een motie van GroenLinks, D66, SP en LST het college opdracht om te onderzoeken of dit landgoed natuurbescherming kan krijgen.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA