Statement aardbevingen Turkije en Syrië

Beste Tilburgers,

Afgelopen week heeft zich een ongekende ramp voorgedaan in Turkije en Syrië.

We leven mee met alle Turkse en Syrische Tilburgers die op dit moment in angst, onzekerheid en/of rouw leven.

We zijn met ons hart en onze gedachten bij de inwoners van Turkije en Syrië, de duizenden slachtoffers, het grote aantal gewonden en alle mensen die huis en haard hebben verloren.

We zien en horen dat vele inwoners van onze gemeente, ieder op hun eigen wijze en in groot en klein gebaar hun steentje bijdragen om het verschrikkelijke leed te verzachten. Als gemeenteraad zijn we daar ontzettend blij mee en we willen u daarvoor danken.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om een financiële bijdrage aan giro 555 over te maken. Het gaat om een bedrag van 1 euro per inwoner van onze stad.

Namens alle fracties in de gemeenteraad van Tilburg

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA