Archive for september, 2021

Praat mee over bestemmingsplan Wijkevoort

dinsdag, september 21st, 2021

In november staat het bestemmingsplan Wijkevoort op de agenda van de raad. Het plan is aangepast naar aanleiding van zienswijzen van Tilburgers en gesprekken met belanghebbenden. In het aangepaste plan is ruimte voor extra natuur en groen en is de kavelgrootte binnen het gebied aangepast. Maar voordat de raad het plan bespreekt, hoort de raad graag wat jij hiervan vindt. Je kunt je stem laten horen tijdens de inspraakbijeenkomst op maandag 11 oktober. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar de centrale mailbox van de raad: . Geef in de e-mail tevens beknopt aan waarover je wil inspreken en waar je aandacht voor wilt vragen. Wil je niet komen inspreken maar wel een reactie geven? Dat kan ook! Mail je reactie ook dan naar .

Meer informatie over het bestemmingsplan Wijkevoort vind je op Aangepast bestemmingsplan Wijkevoort naar de raad – Gemeente Tilburg. De inspraakbijeenkomst is op 11 oktober live te volgen via tilburg.notubiz.nl.

Bij veel aanmeldingen vindt op maandag 18 oktober een extra inspraakbijeenkomst plaats.

 

Deze keer in Tilburg Spreekt: de toekomst van het Kenniskwartier

vrijdag, september 17th, 2021

In dit gebied tussen Tilburg University, de Ringbaan West en de Westermarkt moeten in de komende 20 jaar 8000 woningen worden gebouwd. Maar waar en op welke manier? Afgelopen maandag fietsten raadsleden, wethouders en betrokken ambtenaren samen door het gebied om de mogelijkheden te bekijken.

Informatie raadsmaandagen en raadsbijeenkomsten

woensdag, september 8th, 2021

Aanstaande maandag 13 september starten we weer met raadsbijeenkomsten. Na ruim een jaar digitaal vergaderen komen de raadsleden vanaf nu weer fysiek samen in het Stadhuis. Dit alles verloopt uiteraard in overeenstemming met de geldende  RIVM-maatregelen.

Deze maatregelen hebben ook consequenties voor jou als mogelijke inspreker of toeschouwer. Wij weten graag wie we wanneer op het Stadhuis kunnen verwachten.

Wil je inspreken tijdens een raadsbijeenkomst? Dan ben je natuurlijk van harte welkom. Meld je aan via . Je ontvangt dan tijdig bericht waar en hoe laat je wordt verwacht.

Wil je een bijeenkomst als toeschouwer bijwonen? Dat kan natuurlijk altijd digitaal via www.raadsinformatie.tilburg.nl. Is dit ingewikkeld? Neem dan contact op met via . Wij kijken dan samen met jou welke mogelijkheden er zijn om de bijeenkomst in het Stadhuis te volgen.

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar .

Knip op de Cityring

vrijdag, september 3rd, 2021

Op 4 oktober gaat de gemeenteraad een besluit nemen over de knip op de Cityring. Het college stelt voor om de Bisschop Zwijsenstraat los te knippen van het Stadsforum. Maar voordat het zover is, hoort de raad graag wat jij hiervan vindt. Je kunt je stem laten horen tijdens de inspraakbijeenkomst op maandagavond 13 september. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar de centrale mailbox van de raad: . Geef in de e-mail tevens beknopt aan waarover je wil inspreken en waar je aandacht voor wilt vragen. Wil je niet komen inspreken maar wel een reactie geven? Dat kan ook! Mail je reactie ook dan naar

Meer informatie over de knip op de Cityring vind je op www.tilburg.nl/actueel/cityring/. De inspraakavond is op 13 september live te volgen via tilburg.notubiz.nl.

Afhankelijk van de dan geldende RIVM maatregelen rondom het coronavirus vindt de bijeenkomst of fysiek plaats in de raadszaal of digitaal via teams. Dit laten wij je vanzelfsprekend tijdig weten.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA