Archive for the ‘Geen onderdeel van een categorie’ Category

Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

Monday, May 14th, 2018

Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

Agenda & Vergaderstukken

Saturday, April 7th, 2018

Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info

 

Samenstelling van de Raad

Thursday, April 5th, 2018

Tilburg heeft 45 raadsleden.

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er plannen gemaakt voor de stad en de dorpen. Daar hoort ook bij dat raadsleden bepalen waar het geld naar toe gaat. Vervolgens controleren ze of hun plannen goed worden uitgevoerd en of de gewenste resultaten bereikt worden. De invulling en uitvoering van de meeste plannen ligt bij het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college legt verantwoording af aan de raad.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]