Archive for december, 2021

Nieuwjaarsboodschap Burgemeester Theo Weterings

vrijdag, december 31st, 2021

Een nieuwjaarsboodschap van burgemeester Theo Weterings voor alle inwoners van de gemeente Tilburg. ‘Ik heb een rotsvast vertrouwen in u allemaal. Als er iets is wat ik heb gezien de laatste jaren in Tilburg is het wel veerkracht, creativiteit en medemenselijkheid.’

Fijne feestdagen!

vrijdag, december 24th, 2021

De gemeenteraad van Tilburg wenst alle inwoners fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022!

De Raad ter Plekke: Frans van Aarle (Lokaal Tilburg)

woensdag, december 22nd, 2021

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Frans van Aarle (63) van Lokaal Tilburg in de binnenstad.

Waarom zijn we hier?

‘Tien jaar geleden is het idee ontstaan om de binnenstad van Tilburg aantrekkelijker te maken. Het adviesbureau BRO heeft toen een plan geschreven. Het doel was een gevarieerder winkelaanbod, een aantrekkelijkere aankleding van de openbare ruimte en meer beleving, door bijvoorbeeld het toevoegen van horeca. Een ander belangrijk onderdeel was het creëren van een winkelrondje in de binnenstad. Tilburg had namelijk maar één grote winkelstraat, de Heuvelstraat, waar je op en neer kon lopen. Nu is bijna af wat we tien jaar geleden hebben bedacht.’

Waarom was een andere inrichting van de binnenstad zo hard nodig?

‘De binnenstad van Tilburg wordt op deze manier aantrekkelijker voor de consument. Tilburgers gaan graag in onze binnenstad shoppen. Maar wat Tilburg mist – en dat is essentieel voor een succesvolle binnenstad – zijn mensen uit de regio. In andere steden gaan mensen uit de omliggende dorpen ook in de stad winkelen. Maar dat is bij Tilburg dramatisch slecht. Mensen uit bijvoorbeeld Moergestel en Dongen kiezen voor Breda, Den Bosch en Eindhoven. Daar zit een grote winstkans voor Tilburg. Maar dan moet je wel zorgen dat de binnenstad aantrekkelijker is, zodat je de concurrentiestrijd aankan met andere Brabantse steden.’

Welke rol heb jij zelf gespeeld bij deze veranderingen?

‘Als raadslid heb ik ontzettend gevochten voor deze visie voor de binnenstad. Dat was keihard nodig, want er zijn ook bedreigingen. Voorwaarden voor een kloppend winkelhart zijn bijvoorbeeld een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid. Mensen uit de regio komen niet – zeker niet als het regent – op de fiets om hier boodschappen te doen, een hapje te eten en een bioscoop te bezoeken. Dan stappen ze in de auto. We moeten dus geen parkeerplekken weghalen in de binnenstad, en misschien zelfs een transferium toevoegen. Ik heb daartoe meerdere moties ingediend.’ 

Je wil doorgaan als raadslid. Waar ga je volgende periode mee aan de slag?

‘Ik wil me inzetten voor het versterken van de lokale economie. In de retail van Tilburg zijn 25.000 fulltime banen. We hebben het allemaal over bedrijventerreinen, maar hier gebeurt het. Het midden- en kleinbedrijf moet veel meer aandacht krijgen van de gemeente. We hebben een nieuwe Detailhandelsvisie voor Tilburg afgesproken. Handel daar dan ook naar. Dat zal ik continu blijven promoten.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

Tilburg Spreekt: SP over leegstaande huizen

maandag, december 20th, 2021

Voor Tilburg Spreekt nam Helma Oostelbos van SP Tilburg een kijkje bij leegstaande panden in Tilburg. Want leegstand in tijd van woningnood: dat kan volgens Oostelbos niet. ‘Waarom doet de gemeente hier niets aan?’

‘Het nieuwe verwarmen’ een stap dichterbij

vrijdag, december 17th, 2021

Tilburg gaat op weg naar ‘het nieuwe verwarmen’. Niet nu meteen al. Maar op den duur moeten alle 81.000 woningen en 15.000 andere gebouwen aardgasvrij zijn. Elke mogelijkheid om hierin stappen te zetten, zal worden aangegrepen. Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte zette de raad afgelopen maandag al een grote stap. De LST stemde tegen.

Tilburg wil in 2045 CO2-neutraal zijn. Dat is vijf jaar eerder dan het landelijke streefjaar. Om dat doel te halen, moeten onder andere alle gebouwen van het aardgas af. Vooral waar nieuwbouw aan de orde is of een grote renovatie of herstructurering op stapel staat, kan de omschakeling naar andere warmtevoorziening zijn beslag krijgen. Ondertussen zet Tilburg stevig in op isoleren, het gebruik van warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen. Ook wordt gekeken naar collectieve warmtesystemen. Zoals in het westen van de stad, dat al voor een groot deel is aangesloten op stadsverwarming. Ook voor het gebied rond de ringbanen wordt de aanleg van lokale warmtenetten onderzocht. In het zuiden van de stad ligt de focus op een systeem van koude/warmte opslag.

Woonlasten

Een belangrijk uitgangspunt bij de warmtetransitie vormen de woonlasten voor de consument. Die mogen niet hoger uitvallen wanneer in een wijk of buurt een nieuwe methode van verwarmen wordt ingevoerd. Tegenover de financieringslast van een woningeigenaar of de huurverhoging van een woninghuurder moet altijd een besparing op de energierekening staan die gelijk of groter is. De raad liet tijdens het debat blijken ook nu al iets te willen doen voor huishoudens die vooral vanwege de gestegen energieprijzen in ‘energiearmoede’ verkeren. Met het unaniem aanvaarden van een motie van GroenLinks, D66, PvdA, CDA, Lokaal Tilburg, LST, 50PLUS, ONS Tilburg en SP gaf de raad het college opdracht hiervoor met een plan te komen en daarover medio 2022 te rapporteren.

Raad unaniem achter plannen Kenniskwartier

vrijdag, december 17th, 2021

De gemeenteraad heeft zich afgelopen maandag unaniem achter de plannen voor het Kenniskwartier geschaard. In dit gebied tussen de Ringbaan West en de universiteit, aan weerszijden van het spoor, staat de komende jaren een hoop te gebeuren.

Met het Kenniskwartier worden de ontwikkelingen langs het spoor, zoals in de Spoorzone en het Spoorpark, verder doorgetrokken in westelijke richting. Ook de omgeving van de Westermarkt wordt aangepakt en krijgt straks een nieuw gezicht. In het Kenniskwartier is ruimte voor circa 8.000 nieuwe woningen. Die komen onder andere op de zogeheten Reitse Campus, ofwel de strook tussen het spoor en de Prof. Cobbenhagenlaan.

Hier kan een mix ontstaan van gestapelde woningen – van eigentijdse architectuur – en innovatieve bedrijvigheid. Het Kenniskwartier voorziet ook in nadere toekomstplannen voor de Torenbuurt en Abdijbuurt. Behalve om de openbare ruimte gaat het hier ook om de sociale kwaliteit. Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Abdijbuurt is al 2,1 miljoen euro beschikbaar.

Station en onderwijs

Het huidige NS-station Tilburg University zou wel eens in westelijke richting kunnen opschuiven. Daar wordt straks op gestudeerd. De universiteit krijgt sowieso de ruimte om op de huidige campus door te groeien. Een andere onderwijsvoorziening, die mogelijk in het Kenniskwartier terecht kan, is De Nieuwste School.

Raad stemt in met toekomst stadion Willem II

vrijdag, december 17th, 2021

Wanneer de financiering rond is, koopt Willem II binnenkort het stadion dat de voetbalclub nu nog van de gemeente huurt. De gemeente blijft eigenaar van de grond onder en om het stadion en verpacht die aan de Tilburgse eredivisionist.

Met die constructie en met het voorstel om de veiligheid in het stadion te verbeteren, stemde de gemeenteraad afgelopen maandag unaniem in. Willem II pacht de grond onder en rond het stadion voor 30 jaar. Die periode kan twee keer met nog eens 30 jaar worden verlengd. De pachtprijs wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de grondwaarde. Dat zou in de huidige situatie ruim 100.000 euro zijn.

Veiligheid

Willem II en de gemeente hebben een intentieovereenkomst gesloten, die de voetbalclub de mogelijkheid biedt om het stadion van de gemeente te kopen en die tevens inhoudt dat er in het stadion extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Die moeten voor 30 september 2023 zijn gerealiseerd. De maatregelen, die ook bedoeld zijn voor meer comfort, omvatten onder andere meer en beter cameratoezicht, tourniquets voor de toegangscontrole bij de ingang van de tribunevakken, veilige staplaatsen op de Kingside tribune en demping van de gracht om het veld. Alles bij elkaar kosten deze maatregelen 3,5 miljoen euro. De gemeente draagt daarin 1,5 miljoen euro bij. Ook daar stemde de raad maandag mee in.

Uitvoering Stadsforum kan in maart van start

vrijdag, december 17th, 2021

Na carnaval is het zo ver. Dan gaan de werkzaamheden voor de eerste fase van het Stadsforum van start. Het Willemsplein is als eerste aan de beurt om straks samen met de Paleisring en Schouwburgring een compleet nieuw stuk binnenstad te vormen.

Een nieuw sfeervol hart van het centrum met een hoogwaardige uitstraling, waar inwoners en bezoekers graag willen vertoeven. Medio 2023 is het Willemsplein klaar en worden meteen Paleisring én Schouwburgring als één geheel aangepakt. Daardoor verloopt de realisering van het totale Stadsforum sneller dan verwacht. De raad stelde afgelopen maandag 8,5 miljoen euro beschikbaar voor de metamorfose van het Willemsplein. De SP stemde tegen.

Het Willemsplein krijgt een natuurstenen bestrating, groenvoorzieningen die goed werken tegen hittestress, verlichting waarmee de aanwezige en nieuwe kunstwerken goed tot hun recht komen. Het vernieuwde Willemsplein biedt straks ruimte voor een grotere markt en ruimte voor de kermis en andere grote evenementen. Voor het ontwikkelen van evenementen en andere activiteiten die voor levendigheid moeten zorgen, gaat bij het Binnenstad Management Tilburg een Kwartiermaker Stadsforum aan de slag. Het invullen van activiteiten gebeurt samen met ‘de buren van het Stadsforum’ waaronder Theaters Tilburg, Fontys, Factorium, het Kantongerecht en de gemeente.

Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2023 fase 1 van het Stadsforum zo goed als klaar en verhuist de weekmarkt van het Koningsplein voor het grootste deel naar het Willemsplein. De aanleg van het Stadsforum hangt nauw samen met de nieuwe plannen voor het Koningsplein (Koningswei) én met het verkeersluw maken van de hele cityring. De hiervoor benodigde ingrepen zijn naar verwachting vóór 2024 klaar.

Koningsplein wordt Koningswei

vrijdag, december 17th, 2021

De kogel is door de kerk: het troosteloze Koningsplein wordt een groen park met nieuwe woningbouw én een verbinding naar de Piushaven. Het Koningsplein heet voortaan Koningswei.

Afgelopen maandag ging de gemeenteraad unaniem akkoord met het stedenbouwkundig plan. Met de plannen voor Koningswei en het Stadsforum krijgt een belangrijk gebied in het centrum van de stad binnen enkele jaren een complete facelift. Koningswei wordt een plein, waar het groen overheerst. De twee wooncomplexen aan de kant van de Piusstraat verdwijnen en maken plaats voor nieuwe woongebouwen, die straks met hun voeten in het groen staan.

Deze complexen  bevatten in totaal 367 appartementen, waarvan 68 procent in de sociale en middeldure huursector. Ook komen er zorgwoningen. In totaal bevat het nieuwe plein straks 208 meer woningen dan nu het geval is. Koningswei vormt straks samen met het Stadsforum de nieuwe verbinding tussen het winkelgebied in het centrum en de Piushaven. Een nieuwe route via de Koopvaardijstraat maakt hiervan deel uit. Het Koningswei-park komt boven op het dek van de bestaande ondergrondse parkeergarage, die aan de kant van de Piusstraat gedeeltelijk wordt gesloopt en daar een nieuwe ingang krijgt.

Kredieten

De raad keurde maandag een krediet van 7,5 miljoen euro goed om daarmee de grondexploitatie van het plan te dekken. Ook gaat er 1 miljoen euro naar het verleggen van de entree van de parkeergarage. Voor het groen van Koningswei komt 750.000 euro uit het gemeentelijk Klimaatfonds. Om de plannen te realiseren, sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelaar Amvest en woningcorporatie TBV Wonen, die de huidige woongebouwen bezitten en de nieuwe woningen gaan realiseren. Volgend jaar wordt gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe woongebouwen en komt het bestemmingsplan in de raad. Volgens de huidige planning kan in 2024 met de aanleg van Koningswei worden begonnen.

Tilburg krijgt er 25.000 woningen bij

vrijdag, december 17th, 2021

Tilburg krijgt er de komende twintig jaar zo’n 25.000 nieuwe woningen bij. Die zijn nodig om de forse bevolkingsgroei -naar bijna 260.000 inwoners in 2040- op te vangen. Het bouwtempo gaat de komende tien jaar fors omhoog, van 950 naar 1.500 woningen per jaar. Dat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen, die de gemeenteraad afgelopen maandag unaniem vaststelde.

Al die nieuwe woningen komen vooral in de bestaande stad; onder andere in de Spoorzone, het Kenniskwartier in het westen van de stad, de binnenstad, de Piushaven, Stappegoor en in de dorpen. Op een mogelijke woningverdichting in Tilburg-Noord wordt gestudeerd en ook de mogelijkheden voor woningbouw aan de Kanaalzone worden verkend. Waar mogelijk wordt er gebouwd in de buurt van het openbaar vervoer, zoals de NS-stations. Het nieuwe woningaanbod moet gevarieerd zijn met onder andere voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Ook komt er een gericht aanbod voor ouderen en andere doelgroepen. Alle nieuwbouw moet duurzaam zijn en bijdragen aan het ontstaan van vitale wijken en buurten.

Wensen van de raad

Met een aantal moties en amendementen legde de raad tijdens het woningbouwdebat nog enkele extra wensen op tafel. Zo moet de diversiteit van het woningaanbod straks leiden tot het ontstaan van gemengde wijken en buurten waar mensen echt samenleven. De raad aanvaardde hierover unaniem een amendement van CDA, D66, LST, Lokaal Tilburg, 50PLUS, ONS Tilburg en PvdA. De raad praat later in een afzonderlijke bijeenkomst over de gewenste differentiatie van de woningbouw. Die toezegging kreeg de raad naar aanleiding van een (verworpen) amendement van PvdA en SP. Een andere toezegging -naar aanleiding van een motie van ONS Tilburg- ging over het betrekken van inwoners bij de realisering van de nieuwbouwplannen. Wethouder Bas van der Pol gaf aan dat dit jaarlijks zou kunnen aan de hand van de maquettes die er zijn. Bijvoorbeeld tijdens de landelijke Dag van de Stad in oktober. De raad gaf verder met het aanvaarden van een motie van SP, PvdA en 50PLUS het college opdracht om een bouwregisseur aan te stellen. Die bewaakt de voortgang van de bouwaanvragen, bewaakt de kwaliteit van de plannen en onderhoudt contacten met de initiatiefnemers.

Architectuurprijs

Het debat was voor de raad ook aanleiding om te besluiten dat Tilburg een eigen architectuurprijs moet krijgen. Een motie hierover van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, Lokaal Tilburg, ONS Tilburg en 50PLUS werd unaniem aanvaard. Zo’n prijs kan bijdragen aan de kwaliteit van de woningbouw.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA