Archive for maart, 2022

Nieuwe raadsleden geïnstalleerd

donderdag, maart 31st, 2022

Woensdag 30 maart installeerde burgemeester Theo Weterings als voorzitter van de gemeenteraad 44 van de 45 nieuwe raadsleden.

Aan het begin van de volgende raadsvergadering verwacht de raadsvoorzitter het 45e raadslid te installeren. Veel van hen zijn nieuw en maken voor het eerst hun opwachting in de raad van onze gemeente.

Goed op de hoogte

Om de nieuwe raadsleden voor te bereiden op hun taak ontvingen zij een informatiepakket met daarin een beeld van wat er speelt in onze gemeente. In het pakket staat de huidige stand van zaken over de ontwikkelingen in onze gemeente. Informatie over de Inclusieve Stad, de Duurzame Stad, de Vitale Stad en Samen en Dichtbij. Verder in het pakket nog informatie over de gemeentelijke organisatie en over de financiële positie van de gemeente. Het informatiepakket focust met name op de ontwikkelingen. Ons werk, buiten en binnen en onze dienstverlening gaan gewoon door.

Start formatie

Inmiddels is een oude bekende Tilburger, nu burgemeester van Winterswijk, Joris Bengevoord als informateur gestart. Hij heeft de opdracht meegekregen te onderzoeken welke partijen het meeste kans maken om de komende vier jaar in Tilburg een college te gaan vormen.  Houd deze website en de sociale media in de gaten voor nieuws daarover.

GroenLinks grootste partij in de raad

maandag, maart 21st, 2022

GroenLinks is na de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in de Tilburgse raad. Met 21 procent van de stemmen versloeg de partij D66 en de LST, die 14 procent en 13 procent van de stemmen behaalden.

Daarmee bezet GroenLinks 10 van de in totaal 45 zetels in de gemeenteraad. D66 mag 7 zetels innemen en Lijst Smolders Tilburg (LST) 6 zetels. De VVD behaalde met 11 procent van de stemmen 5 zetels. De Partij van de Arbeid en 50PLUS kregen allebei 3 zetels. Daarop volgen de SP, CDA, Lokaal Tilburg en Partij voor de Dieren met 2 zetels, en Voor Tilburg, Forum voor Democratie en ONS Tilburg met 1 zetel.

Bijna alle veertien Tilburgse politieke partijen beleefden de uitslagenavond afgelopen woensdag in het Tilburgse stadhuis. Enige afwezige was Forum voor Democratie, die elders een landelijk evenement bijwoonde. In het eet-werkcafé van het stadhuis waren de overwinningskreten van GroenLinks duidelijk te horen, terwijl de LST aanzag hoe de partij bleef steken op 6 zetels. De overwinning van GroenLinks kwam voor veel aanwezigen als een verrassing.

“Aarde warmer, mensen armer”

Ook GroenLinks-lijsttrekker Esmah Lahlah vond de voorlopige uitslag overweldigend. “Het was een avond vol spanning en met veel indrukken. Deze overwinning is een moment op stil bij te staan.” Lahlah is ervan overtuigd dat de overwinning van GroenLinks te danken is aan de inzet op de thema’s klimaat en bestaanszekerheid. “De aarde wordt warmer en de mensen armer.” De lijsttrekker wilde nog niets kwijt over gesprekken die zij de komende tijd zal voeren. “We gaan eerst feestvieren!” Voor Hans Smolders, lijsttrekker van de LST, viel de uitslag tegen. “De kiezer heeft gesproken, ik leg me erbij neer”, reageerde hij.

De opkomst in Tilburg was deze verkiezingen met 40,1 procent 5 procent lager dan vier jaar geleden. Volgens burgemeester Theo Weterings is de lage opkomst een trend in heel Nederland. “We moeten landelijk nadenken hoe we dit oppakken.” Komende weken wordt duidelijk welke partijen gaan samenwerken. GroenLinks neemt hierbij als grootste partij in de gemeenteraad het voortouw. Op 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.

Nieuwe stadsnatuurkaart 2040

vrijdag, maart 18th, 2022

De gemeenteraad heeft vorige week donderdag de geactualiseerde versie van de stadsnatuurkaart 2040 vastgesteld. Die moet ervoor zorgen dat er bij ruimtelijke plannen voldoende aandacht is voor groen en biodiversiteit.

Tilburg kent sinds 2016 een stadsnatuurkaart, maar die beperkte zich nog tot het gebied binnen de bebouwde kom. Nu is ook het buitengebied toegevoegd en is de kaart beter leesbaar. Niet in de laatste plaats heeft het actuele groen- en biodiversiteitsbeleid in de nieuwe stadsnatuurkaart een plek gekregen.

Grote afwijkingen naar de raad

De kaart schrijft een bepaalde hoeveelheid aan groen en biodiversiteit voor bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan. Daar mag op ondergeschikte onderdelen van worden afgeweken. Grotere afwijkingen worden door het college aan de raad voorgelegd. Wanneer niet kan worden voldaan aan de stadsnatuurkaart en daardoor groen verloren gaat, moet dat elders in Tilburg worden gecompenseerd. In 2040 moeten de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit zijn gerealiseerd.

Monitoring cityring

vrijdag, maart 18th, 2022

Hoe houd je in de gaten of het verkeersluw maken van de cityring ook het beoogde effect heeft? Dat staat in het Monitoringsplan Cityring, waarmee de gemeenteraad vorige week donderdag heeft ingestemd.

Vorig jaar oktober heeft de raad besloten tot het verkeersluw maken van de cityring. Dat betekent dat de Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring in 2023 nog één rijbaan hebben en de maximumsnelheid dan overal 30 kilometer per uur is. Deze ingreep moet een belangrijke kwaliteitsimpuls geven aan de binnenstad, zonder dat dit ten koste gaan van de bereikbaarheid en de economische vitaliteit van het stadscentrum. Het verkeersluw maken van de cityring hangt ook samen met de realisering van het Stadsforum. Het aantal auto’s per etmaal moet daar terug van 20.000 naar 8.000. De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het Stadsforum zijn onlangs gestart.

Vinger aan de pols

De raad besloot vorig jaar ook om een vinger aan de pols te willen houden als het gaat om de effecten van de verkeersluwe cityring. Die effecten hebben betrekking op de verkeersintensiteit en verkeersveiligheid, maar ook op het eventuele sluipverkeer in en rond de binnenstad. Andere effecten zijn de bereikbaarheid van de binnenstad, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling. Ook de economische effecten voor de linten Korvelseweg en Besterdring spelen een rol. Het monitoringsplan voorziet in allerlei mogelijkheden om die effecten periodiek te meten. Onder meer door middel van tellingen en het verzamelen van data. Ook enquêtes onder inwoners en bezoekers van de binnenstad behoren tot de monitoringinstrumenten.

Raad vraagt aandacht voor zorgkwaliteit

vrijdag, maart 18th, 2022

Met het unaniem aanvaarden van een door alle fracties ingediende motie heeft de gemeenteraad vorige week donderdag aandacht gevraagd voor de kwaliteit van en het toezicht op de zorg.

Aanleiding zijn de artikelen over het onderzoek van Follow the Money en het Brabants Dagblad over het zorgtoezicht. De raad luisterde onlangs ook naar de verhalen van betrokkenen die in de artikelen worden genoemd. De raadsleden vonden hun ervaringen schrijnend en schokkend.

Beter toezicht

De raad wil onder meer dat het college bij de inkoop van zorg nadrukkelijk de kwaliteit centraal blijft stellen. Ook moet het toezicht op de zorg worden verbeterd. Dat moet proactiever, bijvoorbeeld door onaangekondigde bezoeken bij zorgaanbieders. Verder moet het college openstaan voor directe signalen van cliënten, medewerkers en andere betrokkenen over de kwaliteit van de zorg en het toezicht. Verbetering van het zorgsysteem moet permanent de aandacht hebben. De raad vraagt het college om voortvarend aan de slag te gaan met verbeteracties en wil hierover periodiek geïnformeerd worden.

Ook de komende vier jaar

De motie van de raad was behalve voor het college ook voor de nieuwe gemeenteraad bedoeld die eind deze maand wordt geïnstalleerd. “Ook in de komende raadsperiode (2022-2026) moeten we in gesprek blijven over de kwaliteit van de zorg en het toezicht daarop”, aldus de gemeenteraad vorige week donderdag. “Dit onderwerp moet de aandacht krijgen die nodig is.”

Verkiezingen bij Omroep Tilburg

maandag, maart 14th, 2022
Live volgen wat de voorlopige uitslagen van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezingen zijn? Dat kan aanstaande woensdag 16 maart via Omroep Tilburg!
Vanuit de Raadszaal van het Tilburgse stadhuis verzorgt Omroep Tilburg samen met de gemeente Tilburg een verkiezingsuitzending. Presentator Lout Donders blikt met de lijsttrekkers en andere gasten terug op de campagneperiode. En natuurlijk staan de voorlopige uitslagen tijdens de uitzending centraal: welke politieke partijen verliezen zetels, welke komen juist op, en wat betekent dat voor de verhoudingen in de Tilburgse gemeenteraad?

Stadsnieuws Verkiezingsspecial

maandag, maart 7th, 2022

Afgelopen weekend stond Stadsnieuws in het teken van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezingen. Lees de verkiezingskrant hier!

In deze verkiezingskrant:
• Alle politieke partijen
• Volop praktische informatie
• De stemhulp Mijn Stem
• 12 maart: Pils & Politics
• 16 maart: Verkiezingsuitzending Omroep Tilburg

Bekijk de verkiezingskrant hier.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA