Archive for februari, 2023

Statement aardbevingen Turkije en Syrië

vrijdag, februari 10th, 2023

Beste Tilburgers,

Afgelopen week heeft zich een ongekende ramp voorgedaan in Turkije en Syrië.

We leven mee met alle Turkse en Syrische Tilburgers die op dit moment in angst, onzekerheid en/of rouw leven.

We zijn met ons hart en onze gedachten bij de inwoners van Turkije en Syrië, de duizenden slachtoffers, het grote aantal gewonden en alle mensen die huis en haard hebben verloren.

We zien en horen dat vele inwoners van onze gemeente, ieder op hun eigen wijze en in groot en klein gebaar hun steentje bijdragen om het verschrikkelijke leed te verzachten. Als gemeenteraad zijn we daar ontzettend blij mee en we willen u daarvoor danken.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om een financiële bijdrage aan giro 555 over te maken. Het gaat om een bedrag van 1 euro per inwoner van onze stad.

Namens alle fracties in de gemeenteraad van Tilburg

In memoriam: Eric Roels

dinsdag, februari 7th, 2023

Op 6 februari 2023 heeft ons het droevige nieuws bereikt dat onze raadscollega Eric Roels is overleden. Eric zat sinds maart 2022 in de raad namens de fractie Lokaal Tilburg en dit dit vol overtuiging, enthousiasme en energie.

 

Eric kreeg op de dag van zijn installatie in maart 2022 te horen dat hij helaas ernstig ziek was. Wij hebben allemaal de worsteling kunnen zien met het moeten loslaten van het raadswerk, omdat de gezondheid het helaas niet langer toeliet. Ondanks zijn ziekte heeft Eric zich tot november van afgelopen jaar volledig ingezet voor zijn fractie, de raad en de inwoners van onze stad. Met bewondering hebben wij gekeken hoelang Eric, ondanks zijn ziekte, dermate betrokken bleef bij de Tilburgse raad.

Vele woordvoerderschappen

Tijdens zijn periode als raadslid was Eric woordvoerder op vele onderwerpen waaronder: Bestaanszekerheid, Onderwijs, Duurzame Stad, Gezondheid & Welzijn, Sociale Basis, Inclusie en Mondiale bewustwording, Ouderen, WMO, Inclusieve Stad, Sport. Ook was Eric lid van de auditcommissie. Naast zijn woordvoerderschappen was Eric de kartrekker achter het initiatiefvoorstel ‘Tilburg van Buiten naar Binnen’ uit 2019. Na 3,5 jaar hard knokken werd dit voorstel door de raad aangenomen en heeft uiteindelijk geleid tot het huidige actieplan van de gemeente omtrent inwonersparticipatie. In deze periode was Eric actief voor de partij als burgerraadslid.

Carrière

Naast zijn werk als raadslid heeft Eric tien jaar gewerkt voor de ambtelijke organisatie van de  gemeente Tilburg. Dit deed hij onder andere bij de Milieudienst als adjunct-directeur. Na zijn periode in Tilburg is Eric werkzaam geweest als gemeentesecretaris in Best en Halderberge om daarna in het sociaal domein in Zuid-Holland aan de slag te gaan.

Namens de gehele raad en griffie willen wij de geliefden en naasten van Eric condoleren met dit enorme verlies en in het bijzonder zijn vrouw Ine, zijn kinderen, kleinkinderen en de fractie van Lokaal Tilburg.

 

Werkbezoek Coolblue en Claassen Logistics

maandag, februari 6th, 2023

Op maandag 30 januari is de raad op uitnodiging van BORT op werkbezoek geweest bij twee grote logistieke bedrijven in Tilburg. Als eerste werd Coolblue bezocht en aansluiten Claassen Logistics. De afgelopen tijd is er in Tilburg en onder de inwoners veel te doen rondom de ‘verdozing’ van onze bedrijventerreinen. Omdat de raadsleden graag zelfs eens wilde zien hoe het er binnen de muren van deze enorme panden was er een grote opkomst vanuit de verschillende fracties. Ongeveer 25 raadsleden waren aanwezig bij het bezoek aan het bedrijventerrein. Voor een korte samenvatting van het bezoek kun je de bovenstaande video bekijken!

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA