Author Archive

Activiteiten Tilburgse Week van de Democratie

woensdag, augustus 16th, 2023

Op vrijdag 15 september is het de Internationale Dag van de Democratie. In de Gemeente Tilburg zetten we op deze dag ieder jaar de democratie in het zonnetje door middel van een aantal activiteiten. Dit jaar hebben we vanuit de gemeenteraad en griffie het net iets anders aangepakt. In plaats van één dag organiseren we nu verspreid over de gehele week een aantal activiteiten.

Waar komt de dag van de Democratie vandaan?

De Dag van de Democratie is in 2007 in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Het doel wat zij destijds hebben gesteld is ‘het uitdragen en het beschermen van de principes van de democratie’. Welke principes dat zijn staat beschreven in de ‘Universele verklaring over democratie’ van de Interparlementaire Unie die je hier kunt lezen (in het Engels).

Welke activiteiten zijn er in Tilburg?

Verspreid over de week zijn er vier activiteiten. Op maandag kun je de cursus ‘De Tilburgse Democratie’ volgen. Daarnaast is deze dag ook de raadsdag van de gemeenteraad en kun je de bijeenkomsten bijwonen. Op dinsdag is er de studentenpubquiz in De Vos en de Craen aan het Piusplein en op donderdag komt Evelien Tonkens een lezing geven over democratie in de wijk. De week wordt afgesloten met een Open Dag in het Stadhuis voor alle Tilburgers, waarbij je onder meer rondleidingen kunt volgen en met raadsleden in gesprek kunt gaan.

Wil jij met jouw klas aandacht besteden aan de Dag van de Democratie?

Op de woensdag (voor middelbare scholen) en de vrijdag (voor basisscholen) is er de mogelijkheid om langs te komen in het stadhuis en onder begeleiding van ProDemos een programma te volgen waarin de leerlingen meegenomen worden in de besluitvorming en de keuzes waar de gemeente voor staat. Interesse? Jouw plek reserveren kan via deze link.

Meer informatie over de activiteiten?

Klik op de activiteit om meer informatie te krijgen. Voor de cursus en de pubquiz vragen we je om je aan te melden, voor de lezing en de open dag is dit niet nodig.

Maandag 11 september
Cursus ‘De Tilburgse Democratie’ – Meer informatie en aanmelden>>

Dinsdag 12 september
Pubquiz ‘Democratie’ – Meer informatie en aanmelden>>

Donderdag 14 september
Lezing Evelien Tonkens over Democratie in de Wijk – Meer informatie>>

Zaterdag 16 september
Rondleiding en kennismaken met de politiek – Meer informatie>>

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op via .

Gemeenteraad beveelt burgemeester Weterings aan voor herbenoeming

vrijdag, juni 30th, 2023

Gisteren, 29 juni, heeft de Tilburgse gemeenteraad besloten om burgemeester Weterings bij de Minister van Binnenlandse Zaken aan te bevelen voor een herbenoeming. Nadat burgemeester Weterings eerder al heeft gezegd zelf graag verder te willen, is daarmee een belangrijke volgende stap gezet in de herbenoeming.

De eerste periode van de burgemeester loopt op 23 november 2023 af. Om de burgemeester te herbenoemen wordt op dit moment een proces doorlopen. In een besloten raadsvergadering deelde de speciaal hiervoor ingestelde vertrouwenscommissie haar advies. Nadat de raadsleden hadden gestemd, begon om 20:00 uur de openbare raadsvergadering met een volle raadszaal en publieke tribune.

Raad gaat akkoord met voorstel vertrouwenscommissie

De vergadering begon met een toelichting door Evelien Kostermans namens de vertrouwenscommissie. In de toelichting legde Kostermans uit hoe het proces de afgelopen maanden is gegaan en heeft zij de betrokkenen bedankt voor het vele werk wat de afgelopen maanden is verzet.

Na deze toelichting nam plaatsvervangend voorzitter Jan van Esch het woord. Hij maakte bekend dat de raad heeft besloten een aanbeveling te sturen naar de Minister. Daarmee spreekt de raad haar steun uit om Theo Weterings nogmaals voor een termijn van zes jaar burgemeester van Tilburg te laten zijn. In de toespraak noemde Van Esch de bijzondere tijd waarin Weterings burgemeester van Tilburg was: ‘De coronacrisis en de vluchtelingencrisis zijn grote onderwerpen waarop u lokaal, regionaal en landelijk aan de lat stond.’ Van Esch benoemde ook de bijdrage van de burgemeester aan de groei van Tilburg in de afgelopen jaren: ‘Daar heeft u een stevige steen aan bijgedragen en u heeft warme relaties opgebouwd met organisaties, verenigingen, bedrijven en instellingen’.

Speech burgemeester Weterings

Als laatste was het woord aan de burgemeester zelf. In zijn speech als reactie op het besluit van de raad ging hij in op wat voor hem onze stad en haar inwoners zo bijzonder maakt: ‘Ik voel me hier als een vis in het water en ik ken de taal van de mensen. Letterlijk, want het Tilburgs kent voor mij geen geheimen. Overdrachtelijk, omdat ik het geluk en zorgen van de Tilburgers versta. Ook wanneer die niet worden uitgesproken. Ik wil me ook de komende zes jaar vol passie en energie blijven inzetten voor de inwoners van deze stad en dorpen.’

Ook gaf Weterings aan zich te willen blijven inzetten voor gelijke kansen voor elke Tilburger, waarbij het niet uitmaakt in welke wijk of dorp van onze stad je geboren wordt: ‘Iedere Tilburger moet namelijk de volgende burgemeester van de Schôônste stad van ’t laand kunnen worden’.

Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
previous arrow
next arrow
 

Gemeenteraad ontvangt Perspectiefnota 2024

vrijdag, juni 9th, 2023

Vandaag, 9 juni, heeft het college van burgemeesters en wethouders de Perspectiefnota naar de gemeenteraad verstuurd. In de Perspectiefnota blikt het college vooruit naar volgend jaar. Wat zijn belangrijke plannen en wat verdient meer en minder aandacht? En dus ook: hoe wordt het geld verdeelt en welke keuzes worden er gemaakt?

Met de Perspectiefnota neemt de raad een voorschot op de begroting voor volgend jaar, die het college de komende zomer gaat opstellen. Net als de behandeling van de begroting is het debat rond de Perspectiefnota altijd een belangrijk moment voor de raad. Om de raad goed geïnformeerd het debat te laten voeren is er op 19 juni om 13.30 uur een informatiebijeenkomst. Op 3 juli zijn de algemene beschouwingen, op 10 juli wordt er gestemd: over de Perspectiefnota, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders; én over de ingediende moties en amendementen waarmee de raad het college opdrachten meegeeft. Deze zullen vervolgens terug te zien zijn in de begroting van 2024.

3 juli inspraakmoment: help de raad de juiste keuzes te maken
De gemeenteraad wil graag van inwoners uit de stad, dorpen en wijken horen wat er in de plannen voor 2024 niet mag ontbreken. Wat vindt u belangrijk? Wat gaat er goed en wat kan beter? Welke plannen en maatregelen zijn nodig en waar moet het geld naartoe? Praat mee over de plannen voor 2024 en kom op maandag 3 juli naar het stadhuis om in te spreken tijdens de raadsvergadering.  Tussen 19.00 uur en 20.30 uur bent u van harte welkom om de raad te helpen de juiste keuzes te maken. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd en meldt zich voor 1 juli aan via .

Data bijeenkomsten
In de komende maand zijn er dus drie bijeenkomsten, waarin de gemeenteraad de gewenste koers gaat bespreken en uiteindelijk hierover een besluit gaat nemen. Deze bijeenkomsten zijn in het stadhuis en voor iedereen toegankelijk of vanuit huis live te kijken via tilburg.raadsinformatie.nl.

19 juni, 13.30 uur: Informatiebijeenkomst

3 juli, 10.00 uur: Raadsvergadering Algemene Beschouwingen

10 juli, 10.00 uur: Raadsvergadering over Moties en Amendementen en Besluitvorming.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA