Author Archive

Help de raad om de juiste keuzes te maken

vrijdag, juni 4th, 2021

 

Op 28 juni en 1 juli gaat de raad het debat voeren over de Perspectiefnota 2022. De raad wil graag van jou weten wat jij belangrijk vindt voor 2022. Je hebt verschillende mogelijkheden om de raad te helpen de juiste keuzes te maken.

Je kunt de raad laten weten hoe prettig jij Tilburg vindt om te wonen, te werken en te ontspannen. Wat is goed en wat kan er beter? In de stad als geheel, maar ook in de dorpen, wijken en buurten.

Vul de online-vragenlijst in

Je kunt de raad helpen bij het maken van de juiste keuzes door een paar vragen te beantwoorden. Dat kan heel gemakkelijk.

Ga naar de online vragenlijst

of scan de QR code met je mobiel.

Je kunt de vragenlijst tot en met maandag 14 juni invullen.

Heb je hulp nodig bij het invullen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 naar (013) 542 82 84. Een medewerker van de Raadsgriffie helpt je graag verder.

Inspiratietraining Raadswerk

donderdag, mei 27th, 2021

 

Wil jij weten hoe de gemeenteraad werkt?
Laat je horen en schrijf je in voor de gratis (digitale) Inspiratietraining Raadswerk!

Wil je meer weten over de gemeenteraad, hoe het werk van een gemeenteraadslid eruit ziet en hoe je als inwoner invloed hebt op de gemeenteraad? Dan is de Inspiratietraining Raadswerk waarschijnlijk iets voor jou! Meld je aan via en laat je in 2 avonden inspireren over het raadswerk van de gemeenteraad Tilburg.

Wanneer?
Dinsdag 8 juni en dinsdag 22 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur
Donderdag 10 juni en donderdag 24 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Debat
Tijdens de laatste avond van deze training voer je samen met de andere deelnemers een debat over een onderwerp waarover de raad in de raadsvergadering van 14 juni zelf heeft gedebatteerd. De training wordt gegeven door de griffier. Ook raadsleden en burgmeester Theo Weterings zijn aanwezig!

Jongeren PitchNight

donderdag, mei 27th, 2021

De vierde editie van de Jongeren PitchNight gaat door op donderdagavond 10 juni. De pitchers staan die avond vol in de spotlight en maken kans op prijzen van 500 tot 1000 euro om hun toffe projecten voor de stad uit te voeren.

Deelnemende pitchers zijn dit jaar welkom in de presentatiezaal van Helicon MBO aan de Spoorlaan. Publiek in de zaal is helaas nog niet toegestaan, maar je kunt de Jongeren PitchNight volgen via een livestream op de facebookpagina van Stadsmakers013. We zien je dus graag online op donderdagavond 10 juni.

Om 19.00 uur gaat de stream aan en vanaf 19.30 uur pitchen de jongeren hun tofste ideeën voor de stad. De Jongeren PitchNight wordt georganiseerd door de gemeente samen met Stadsmakers013 en R-Newt. De eerste editie in 2019 was meteen een succes. Ook vorig jaar leverden de PitchNights de nodige ideeën op. Kijk voor impressies en voor meer informatie op www.stadsmakers013.nl. Volg de PitchNight Live Stream en kijk zelf wie de vierde editie van de Tilburgse Jongeren PitchNight wint!

Persbericht eerste raadsvergadering

donderdag, mei 20th, 2021

Maandag 8 maart neemt de gemeenteraad de gloednieuwe raadszaal in gebruik. Niet met alle raads- en collegeleden in de zaal, maar zoals al maanden, digitaal. Hoewel burgemeester Theo Weterings de raadsleden en inwoners maandag toespreekt vanuit een lege raadszaal is het toch een beetje feest.

In de vernieuwde, transparante raadzaal vieren we met deze eerste vergadering van de raad in het vernieuwde stadhuis het feest van de lokale democratie. Eigenlijk had de raad dat op 5 november vorig jaar willen doen. Op die dag was het precies 75 jaar geleden dat de Tilburgse gemeenteraad weer in alle vrijheid kon vergaderen. De dag waarop, na de oorlogsjaren ’40-’45, de democratie in ere werd hersteld.

Verbinding met de stad

Deze nieuwe raadszaal levert een zichtbare bijdrage aan de verdere vernieuwing van de lokale democratie. De raad zit hier tijdens vergaderingen letterlijk in de kijker. Van buiten kijk je zo naar binnen. Net zoals de raad letterlijk zicht houdt op de stad. Met het transparante karakter van de raadszaal, gaat de raad de verbinding met de stad aan en andersom. De raad benadrukt hier zijn toegankelijkheid en benaderbaarheid. Ze oogt een stuk toegankelijker dan zijn voorganger in dit vernieuwde stadhuis. De houten vloer en de wand- en plafondafwerking zorgen voor een warme uitstraling. Maar nog opvallender en van nog grotere betekenis, is de plek waar de publieke tribune is gesitueerd: dicht bij de gemeenteraad. Dus niet meer op afstand op een hooggelegen balkon. Toehoorders kunnen de raad voortaan bijna op de vingers kijken.

Cirrus

De raadszaal is dé plek van de democratie in ons vernieuwde Huis van de Stad. De plek waar de raad namens de Tilburgse bevolking de kaders van het beleid vaststelt en het college van burgemeester en wethouders controleert. Het is een plek waar kunst niet mag ontbreken. De Tilburgse kunstenares Fransje Gimbrère heeft een iconisch kunstobject vervaardigd, Cirrus genaamd, waarin zij op een heel eigen en bewonderenswaardige manier het oude textiele ambacht letterlijk verweeft met innovatieve kunsttoepassingen. Cirrus bestaat uit duizenden draden, die elkaar in drie richtingen kruisen, die van veraf één geheel vormen en de vele individuele gedachtestromen en ideeën symboliseren die zich met elkaar verweven in de Raadszaal. De plek waar heel Tilburg wordt vertegenwoordigd door de gemeenteraad.

De raad is weer thuis

Na een periode van 4 jaar is de raad weer thuis. Nadat op 10 april 2017 in het oude stadhuis de laatste raadsvergadering plaatsvond, heeft de raad op diverse plekken vergaderd. Het Laken, het personeelsrestaurant van Stadskantoor 6, het Willem II stadion en de laatste maanden vooral digitaal vanuit huis sluit de raad een periode van omzwervingen af. Ontheemd heeft de raad zich niet gevoeld en -wat het belangrijkste is- de gemeenteraad en dus ook de democratie heeft zijn werk ten volle kunnen blijven doen. Maar op maandag 8 maart komt de gemeenteraad van Tilburg weer “bijna” thuis en vindt vanuit het nieuwe stadhuis de eerste raadsvergadering plaats. Het nieuwe ‘thuis van de raad’ is een feit. Al moeten de raadsleden elkaar voorlopig nog via een scherm toespreken. Maar ze staan te popelen om in dit huis van de democratie het debat weer hoorbaar, zichtbaar en voelbaar te laten zijn.

Vergaderingen en inspreken tijdens de coronacrisis

dinsdag, april 20th, 2021

Ook tijdens de coronacrisis blijft de gemeenteraad vergaderen en besluiten nemen. Uiteraard met inachtneming van alle geldende veiligheids- en gezondheidsregels. Vanaf maandag 4 mei vinden de informatie- en debatbijeenkomsten van de raad digitaal plaats. Raadsleden overleggen en debatteren vanuit thuis of een andere werkplek via hun laptop met elkaar. Deze bijeenkomsten worden ook rechtstreeks uitgezonden via de website http://tilburg.raadsinformatie.nl. Daarmee blijven ze openbaar, ook al kan er geen publiek bij aanwezig zijn.

Wanneer de raad besluiten neemt

Ook de vergaderingen, waarin de raad besluiten neemt, zijn tot nu toe doorgegaan. Al was dat met een beperkt gezelschap. Van de fracties waren alleen de betreffende woordvoerders aanwezig. Op die manier bestond het totale gezelschap uit niet meer dan circa 15 aanwezigen. Eigenlijk mag de raad wettelijk gezien alleen besluiten nemen, wanneer meer dan de helft van het aantal raadsleden aanwezig is. In Tilburg is dat 23 of meer. Maar daar werd voor de raadsvergadering van 6 april een mouw aan gepast. Door eerst vast te stellen dat de vereiste helft plus één -het quorum- niet aanwezig was, mocht de burgemeester meteen een vervolgvergadering uitschrijven waarin dat aantal niet meer vereist was. Ook deze vergadering was via de website tilburg.raadsinformatie.nl live te volgen. De raadsvergaderingen, waarin de raad besluiten neemt, mochten tot voor kort volgens de wet ook alleen fysiek plaatsvinden; dus in een zaal. Sinds vorige week is er een noodwet, waardoor de raad ook digitaal besluiten kan nemen.

Ook digitaal inspreken

Vergaderen zonder publiek betekent dat ook insprekers hun verhaal niet kunnen houden. Daar is inmiddels ook wat op gevonden. Insprekers kunnen tijdens informatiebijeenkomsten net als de raadsleden thuis vanaf hun laptop het woord voeren. Ze staan dan rechtstreeks in verbinding met de betreffende bijeenkomst en de ‘digitaal aanwezige’ raadsleden. De raadsgriffie zorgt voor de verbinding. Ook de insprekers zijn dus live te volgens in de uitzendingen van de raadsbijeenkomsten. Uiteraard kunnen insprekers er ook voor kiezen om in het voortraject de inspraakbijdrage aan te leveren via de e-mail,

Mei

In april zijn er in verband met Pasen en de voorjaarsvakantie geen bijeenkomsten van de raad meer. De eerste informatiebijeenkomst is op maandag 4 mei en is in elk geval nog digitaal. Op maandag 25 mei is de eerstvolgende vergadering, waarin de raad besluiten neemt. Begin mei besluiten de fractievoorzitters samen met de burgemeester hoe deze vergadering wordt gehouden: fysiek of digitaal. Dat hangt mede af van de nieuwe coronarichtlijnen die het RIVM en het kabinet na 28 april zullen hanteren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of hebt u vragen over de bijeenkomsten en/of inspreken? Neem dan contact op met de Raadsgriffie via , telefoonnummer 013-542 8284.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA