Sport: sportdeelname en sportexploitatie

‘Meedoen is winnen, sport en bewegen in Tilburg’ is het centrale thema binnen het sportbeleid. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. citytrainers, topsportevenementen, sportexploitatie, energiebesparing, sportaccommodaties, heroriëntatie voetbalcomplexen en sporttarieven.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar

Wilt u een woordvoerder van een bepaalde fractie benaderen? Klik dan op een van de foto’s hieronder.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marion van Berkel (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

 

Sportbedrijf Tilburg >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]