Sport: sportdeelname en sportexploitatie

‘Meedoen is winnen, sport en bewegen in Tilburg’ is het centrale thema binnen het sportbeleid. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. citytrainers, topsportevenementen, sportexploitatie, energiebesparing, sportaccommodaties, heroriëntatie voetbalcomplexen en sporttarieven.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar

Wilt u een woordvoerder van een bepaalde fractie benaderen? Klik dan op een van de foto’s hieronder.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marion van Berkel (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

 

Sportbedrijf Tilburg >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA