Cultuur: cultuuraanbod en cultuurparticipatie

Het onderwerp cultuur omvat bijvoorbeeld kunsten als amateurkunst, beeldende kunst, bouwkunst, dans, toneel, muziek en muziektheater, letteren, vormgeving en film. Maar de woordvoerders spreken ook over musea en cultureel erfgoed. Onder dit woordvoerderschap vallen onder andere deze onderwerpen:
• Culturele productieklimaat
• Factorium
• CiST (Cultuur in School Tilburg)
• Cultuurplan
• Cupudo-stadslab
• Cultuureducatie
• Arts fact
• Buurtcultuurfonds
• Makersfonds
• Convenant NWE Vorst
• Theaters Tilburg
• Incubate
• Het Zuidelijk Toneel
• Dans Brabant
• Kunstenaarsinitiatieven
• Erfgoedcollecties
• Museumkwartier

 

Cultuurplan 2017 – 2020 >>

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon vanuit de Raadsgriffie: Jeroen Bedaf (senior-raadsadviseur)

Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]