Klimaat en Energie

De woordvoerders gaan over de ambities voor een duurzame stad. Hierbij worden enkele thema’s genoemd: energie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Regelmatig heeft de raad een bijeenkomst op de agenda staan om de voortgang binnen deze thema’s te kunnen volgen en er op te kunnen sturen:

  • Energetisch verbeteren bestaande sociale en particuliere woningvoorraad;
  • Duurzaamheidslening huiseigenaren;
  • Energieneutrale woningvoorraad;
  • Het nieuwe verwarmen (transitievisie warmte);
  • Strategische Langetermijn Klimaatvisie;
  • Regionale energie- en klimaatstrategie;
  • Klimaatadaptatie.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar .

U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA