Verkeer, mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren

De woordvoerders verkeer, mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren gaan over alle vormen van mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren. Van verkeersveiligheid tot snelfietsroutes, van bereikbaarheid van de binnenstad en de cityring tot de verbreding van het Wilhelminakanaal. Ze gaan ook over parkeren en fietsenstallingen.

  • Mobiliteitsbeleid;
  • Verbreding A58;
  • Verbreding Wilhelminakanaal;
  • Snelfietsroutes;
  • Fietspaden;
  • Hoofdlijnennotitie Parkeren;
  • Bereikbaarheid werk en centrum;
  • Ontwikkelagenda – Spoorvervoer;
  • Lobby station Berkel-Enschot/Udenhout;
  • Parkeerregulering, bezoekers parkeren.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar .

U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA