Openbare Orde en Veiligheid: criminaliteit, onveiligheid en overlast

Tilburg wil een stad zijn waar iedereen zich prettig voelt, waar ondernemers zich graag willen vestigen en waar je aangenaam kunt wonen, werken en recreëren. Op al die fronten is veiligheid een noodzakelijke randvoorwaarde. De openbare orde en Veiligheid vallen onder de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de burgemeester. Een voorbeeld waar de woordvoerders Openbare Orde en Veiligheid zich mee bezig houden zijn de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), en ook met alle plannen welke voorzien in de opmaak van lokale beleidsplannen op het terrein van openbare orde en veiligheid. Met deze plannen geeft de gemeenteraad richting aan het beleid en aan de uitvoering, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van de wijkagenten.

Zie ook https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/veiligheid/

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar  U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Rene de Bonte (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA