Author Archive

‘Meer voor elkaar’, bestuursakkoord 2022-2026 van GroenLinks D66 VVD en PvdA

donderdag, mei 26th, 2022

Op woensdag 25 mei hebben de onderhandelaars van de partijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA het akkoord ‘Meer voor elkaar’ voor de bestuursperiode 2022 – 2026 aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad bespreekt het akkoord tijdens de vergadering op 2 juni. Ook worden dan de wethouders geïnstalleerd die met het akkoord aan de slag gaan.

De afgelopen maanden hebben de onderhandelaars Esmah Lahlah en Evelien Kostermans (GroenLinks), Beppie Smit en Julian Zieleman (D66), Niels van Stappershoef en Maarten van Asten (VVD) en Yusuf Çelik en Stefan Jansen (PvdA) samen met formateur Joris Bengevoord in een constructieve en prettige sfeer gewerkt aan het akkoord. Het akkoord is volgens hen een vertaling van de oproep van de inwoners uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel voor een sociaal, inclusief, groen en duurzaam Tilburg. Een gemeente met gelijke kansen voor iedereen, waarin we voor elkaar én voor de toekomst zorgen. Maar ook voor een gemeente die de komende jaren behoorlijk groeit en waarbij het belangrijk is dat die groei hand in hand gaat met de kwaliteit van leven en leefomgeving.

Meer voor elkaar

Meer voor elkaar – Akkoord gemeente Tilburg 2022-2026 betekent voor ons: samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan een stad waar iedereen meedoet, iedereen ertoe doet en waar iedereen meetelt”, aldus de trotse Esmah Lahlah (GroenLinks) namens de betrokken partijen: “In onze aanpak staan maatwerk en uitvoering voorop. We houden koers en versterken, verrijken en verbreden waar nodig en gewenst. We werken wijkgericht waar het kan en stadsbreed waar het moet. En inwonerparticipatie staat centraal.”

Drie opgaven

In het akkoord zien de partijen voor zichzelf, de stad en de gemeenteraad drie belangrijke opgaven voor de komende jaren. De eerste opgave is ‘Tilburg Kansrijk’. Een opgave die gericht is op preventie, gezondheid, jeugd en kansengelijkheid. Dit is een opgave om groeiende ongelijkheid tegen te gaan en perspectief te bieden op bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt voor iedereen. De opgave ‘Tilburg Groen en Duurzaam’ schetst hoe de partijen aan de slag willen gaan met energietransitie, verduurzaming van de bestaande woon- en werkomgeving. Met groen in en om de stad, mobiliteit en de openbare ruimte. En de opgave ‘Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist’ heeft alles te maken met duurzame, betaalbare, passende en toekomstbestendige nieuwe woningen, met ruimte voor werken en bedrijven, voor kunst en cultuur, voor evenementen en sport.

Betrokkenheid en verbinding

“Met deze opgaven willen we samen aan de slag met de stad en de gemeenteraad om zo tot een succesvolle aanpak te komen die recht doet aan wat de stad is en wat de stad wil zijn”, volgens Esmah Lahlah: “Meer dan ooit staat deze bestuursperiode in het teken van betrokkenheid en verbinding. Samen werken we aan Tilburg, Berkel-Enschot, Biezenmortel en Udenhout. Een gemeente waar we er meer voor elkaar zijn, waar we meer voor elkaar krijgen en waar we meer voor elkaar doen!”

Wethoudersploeg

De partijen schuiven de  volgende kandidaat-wethouders naar voren om samen met de burgemeester in het college de uitvoering van het akkoord vorm te geven: Esmah Lahlah (GroenLinks), Rik Grashoff (GroenLinks), Marcelle Hendrickx (D66), Bas van der Pol (D66), Maarten van Asten (VVD) en Yusuf Çelik (PvdA).

Presentatie en kennismaking

Op dinsdag 31 mei geven de betrokken partijen in MFA De Symfonie vanaf 19.30 uur een toelichting op het akkoord voor inwoners van de gemeente Tilburg en andere geïnteresseerden. Ook is er dan een mogelijkheid om kennis te maken met de kandidaat-wethouders. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via een mail naar . Graag vernemen we met hoeveel personen u komt.

Het akkoord ‘Meer voor elkaar’ is hier te lezen. In het akkoord is ook de portefeuilleverdeling van de kandidaat-wethouders opgenomen. Meer informatie over de bespreking van het akkoord op 2 juni vindt u elders op deze nieuwspagina van raadtilburg.nl.

(Foto onderhandelaars: Rolph Cantrijn)

Maandag 23 mei: Info- en debatbijeenkomsten en raadsvergadering

maandag, mei 23rd, 2022

Vandaag, maandag 23 mei, is het weer vergaderdag voor de gemeenteraads- en burgerraadsleden. ‘S middags vinden de informatie- en debatbijeenkomsten plaatsen en ’s avonds is er de vier wekelijkse raadsvergadering. Er staat weer veel op het programma. Kijk hier voor de info- en debatkomsten en hier voor de agenda van de gemeenteraad.

De bijeenkomsten en de raadsvergadering zijn openbaar en vinden plaats in het stadhuis van Tilburg. U kunt deze ook digitaal te volgen.

Altijd al een een raadsvergadering bij willen wonen, kom dan naar het stadhuis. De raadsleden ontmoeten u van harte en zijn graag bereid buiten de vergadering om met u in gesprek te gaan. Ziet u op de raadsagenda een agendapunt dat u interesseert of waar u belang en betrokkenheid bij hebt, kom dan zeker naar het stadhuis om vanaf de publieke tribune mee te kijken en te luisteren. De koffie staat klaar!

Lukt het u niet om te komen, probeer het dan een volgende keer. Elke maandag zijn zijn er info- en debatbijeenkomsten. De eerstvolgende raadsvergadering na vandaag vindt plaats op maandag 20 juni. Een week eerder, 13 juni, is er een hamerraad waar de gemeenteraad voorstellen zonder inhoudelijke bespreking vaststelt, wel met een eventuele stemklaring over de voorstellen.

Door de college onderhandelingen komen er volgende week extra raadsbijeenkomsten. Lees hier het artikel daarover.

Voortgang onderhandelingen nieuw college van b en w

maandag, mei 16th, 2022

Kort na de verkiezingen startten GroenLinks, D66, VVD en PvdA met de onderhandelingen voor een nieuw college van burgemeester en wethouders. De formatie vordert en in dit artikel leest u wat er de komende tijd staat te gebeuren.

Inhoudelijk gesprek

De vier partijen spraken donderdagavond 19 mei onder leiding van een onafhankelijk voorzitter met de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de gemeenteraad en hun eventuele secondanten. Tijdens dit gesprek lichtten de vier formerende partijen hun beeld toe bij de belangrijkste opgaven voor de stad en de dorpen. Zij gaven een doorkijk voor de komende jaren, dat de basis vormt voor het toekomstige akkoord op hoofdlijnen.

De partijen die niet aan de onderhandelingstafel zaten kregen die avond uitleg hoe in het hoofdlijnenakkoord is omgegaan met hun inbreng die zij hebben gegeven aan de formateur. In het gesprek praatten alle raadspartijen ook over de politieke cultuur om samen, raad en college, een succes te maken van het aanstaande akkoord. Met de input uit het gesprek is het de bedoeling om woensdag 25 mei het definitieve akkoord op hoofdlijnen aan de gemeenteraad te sturen. De gemeenteraad bespreekt het akkoord dan op donderdag 2 juni. Direct daarna vindt de installatie van de nieuwe wethouders plaats.

Kennismaking nieuwe wethouders en toelichting hoofdlijnenakkoord

Voordat de inhoudelijke behandeling van akkoord plaatsvindt kan de gemeenteraad op 30 mei tijdens een informele openbare bijeenkomst kennismaken met de aanstaande nieuwe wethouders.

Dinsdagavond 31 mei geven de vier partijen van het beoogde college een toelichting op het akkoord op hoofdlijnen. Tijdens deze avond presenteren zij ook officieel de nieuwe wethouders die uitvoering gaan geven aan het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Deze avond is vooral bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Tilburg en het maatschappelijk middenveld.

Formatie van start

woensdag, april 13th, 2022

De gemeenteraad heeft op 11 april het advies van informateur Joris Bengevoord besproken en besloten hem ook de opdracht te geven om leiding te geven aan het formatieproces.

Zijn opdracht  bestaat eruit om een proces in te richten voor een nieuw te vormen college, te adviseren over de portefeuilleverdeling en een voorstel te maken voor het aantal te benoemen wethouders. Het streven is dit proces af te ronden uiterlijk juni 2022.

Inhoudelijke punten

Het is de bedoeling om in dit proces alle politieke partijen uit te nodigen en hen de kans te geven hun inhoudelijke punten kenbaar te maken en daarmee het akkoord te verrijken. Ook vragen de partijen het maatschappelijk middenveld en de inwoners hun mening over het akkoord te geven. Dit geldt specifiek voor die inwoners die niet hebben gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Na afronding van het formatieproces maakt de formateur een eindrapportage, waarin hij de afspraken voor de raadsperiode 2022-2026 vastlegt.

Verkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Na vaststelling van de uitslag gaf Esmah Lahlah, lijsttrekker van GroenLinks (grootste partij in de gemeenteraad), de heer Joris Bengevoord als informateur de opdracht de mogelijkheid te onderzoeken voor een progressief en stabiel stadsbestuur. De gesprekken leidden tot een advies van de informateur dat hij op 6 april aan de gemeenteraad aanbood. Hij adviseert een stadsbestuur  van de partijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA.

Nieuwe raadsleden geïnstalleerd

donderdag, maart 31st, 2022

Woensdag 30 maart installeerde burgemeester Theo Weterings als voorzitter van de gemeenteraad 44 van de 45 nieuwe raadsleden.

Aan het begin van de volgende raadsvergadering verwacht de raadsvoorzitter het 45e raadslid te installeren. Veel van hen zijn nieuw en maken voor het eerst hun opwachting in de raad van onze gemeente.

Goed op de hoogte

Om de nieuwe raadsleden voor te bereiden op hun taak ontvingen zij een informatiepakket met daarin een beeld van wat er speelt in onze gemeente. In het pakket staat de huidige stand van zaken over de ontwikkelingen in onze gemeente. Informatie over de Inclusieve Stad, de Duurzame Stad, de Vitale Stad en Samen en Dichtbij. Verder in het pakket nog informatie over de gemeentelijke organisatie en over de financiële positie van de gemeente. Het informatiepakket focust met name op de ontwikkelingen. Ons werk, buiten en binnen en onze dienstverlening gaan gewoon door.

Start formatie

Inmiddels is een oude bekende Tilburger, nu burgemeester van Winterswijk, Joris Bengevoord als informateur gestart. Hij heeft de opdracht meegekregen te onderzoeken welke partijen het meeste kans maken om de komende vier jaar in Tilburg een college te gaan vormen.  Houd deze website en de sociale media in de gaten voor nieuws daarover.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA