Financiën

De woordvoerders financiën gaan over alles wat te maken heeft met de financiële huishouding van de gemeente. Elk kalenderjaar heeft een financiële cyclus. Het gaat hierbij voornamelijk over de jaarlijkse jaarrekening, de Perspectiefnota en de begroting. Via deze stukken komt de financiële positie tot uitdrukking van de gemeente Tilburg; het geeft samenvattend aan hoe gemeente Tilburg er voor staat betreft financiën. Belangrijke stukken dus waar de raad een beleidsmatige, kaderstellende rol heeft. Meer weten over de bestuurlijke informatie van de gemeente, zie deze pagina

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over het onderwerp financiën stuur dan een e-mail naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Rene de Bonte (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA