Financiën

De woordvoerders financiën gaan over alles wat te maken heeft met de financiële huishouding van de gemeente. Elk kalenderjaar heeft een financiële cyclus. Het gaat hierbij voornamelijk over de jaarlijkse jaarrekening, de Perspectiefnota en de begroting. Via deze stukken komt de financiële positie tot uitdrukking van de gemeente Tilburg; het geeft samenvattend aan hoe gemeente Tilburg er voor staat betreft financiën. Belangrijke stukken dus waar de raad een beleidsmatige, kaderstellende rol heeft. Meer weten over de bestuurlijke informatie van de gemeente, zie deze pagina

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over het onderwerp financiën stuur dan een e-mail naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Charif Chahid (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]