Gezondheid en Welzijn

In de beleidsnota ‘Positieve gezondheid 2020 t/m 2023, ‘Sterk van Binnen en Verbonden met Buiten’ is het gezondheidsbeleid vastgesteld.

Gezamenlijk met onze inwoners en partners uit de stad wordt gewerkt aan vijf vraagstukken:

  • Weerbaar en mentaal gezond;
  • Erbij horen en ertoe doen;
  • Goed voorbeeld doet volgen;
  • Ruimte krijgt betekenis door gebruik;
  • Kansrijke start.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar .

U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA