Wonen en Ruimtelijke Kwaliteit

Ruimtelijke Kwaliteit gaat over bestemmingsplannen, de omgevingsvisie Tilburg 2040, de Welstandsnota, de routekaart Ruimtelijke Cultuur Erfgoed, archeologie, cultureel erfgoed en de monumentenverordening.

Wonen gaat over het woningaanbod in Tilburg. Worden er voldoende huizen gebouwd, zijn er voldoende betaalbare huurwoningen en is er voldoende onderscheid in het aanbod van woningen en woonmilieus?

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar .

U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA