Author Archive

Coalitie GroenLinks, D66, VVD en PvdA in de maak

donderdag, april 14th, 2022

Tilburg koerst af op een coalitie van GroenLinks, D66, VVD en PvdA. De raad heeft afgelopen maandag informateur Joris Bengevoord opdracht gegeven om met deze partijen een college te vormen en tot een bestuursakkoord op hoofdlijnen te komen voor de raadsperiode 2022-2026.

Het akkoord moet uiterlijk in juni bij de gemeenteraad op tafel liggen. Behalve alle politieke partijen moeten ook organisaties in de stad kunnen reageren op het akkoord. Verder krijgen inwoners gelegenheid om aandachtspunten aan te dragen. Joris Bengevoord -zelf ooit GroenLinks-fractieleider in de Tilburgse raad en sinds vier jaar burgemeester van Winterswijk- heeft de afgelopen weken onderzocht welke partijen een stabiel en progressief stadsbestuur kunnen vormen. Hij sprak onder andere met de lijsttrekkers van alle dertien politieke partijen die sinds de verkiezingen van 16 maart in  de Tilburgse raad zitten. Bengevoord was als informateur gevraagd door GroenLinks, dat met 10 zetels de grootste partij is geworden.

Progressief geluid

‘De verkiezingsuitslag geeft aan dat Tilburg kiest voor een progressief geluid’, aldus Joris Bengevoord in zijn informatieverslag dat hij afgelopen maandag in de gemeenteraad toelichtte. ‘Uit de gesprekken is gebleken dat behalve winnaar GroenLinks ook D66 en de VVD willen deelnemen aan een nieuw stadsbestuur. Gelet op de verkiezingsuitslag is de PvdA de meest logische vierde partij. Tussen de vier partijen bestaan voldoende inhoudelijke overeenkomsten. Bovendien is er blijk van onderling vertrouwen.’ GroenLinks, D66, VVD en PvdA hebben samen 25 van de 45 zetels in de gemeenteraad.

Formatieproces: ook de stad aan zet

Op voorstel van de vier beoogde coalitiepartijen besloot de raad afgelopen maandag dat Joris Bengevoord nu ook als formateur aan de slag kan. Hij gaat met hen in overleg om tot een inhoudelijk akkoord op hoofdlijnen te komen, dat uiterlijk in juni aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Vervolgens krijgen alle politieke partijen gelegenheid om te reageren en met hun inhoudelijke punten het akkoord te verrijken. Ook partijen in de stad, waaronder maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, wordt gevraagd om te reageren. Verder kunnen inwoners aandachtspunten aandragen. Er wordt nadrukkelijk geprobeerd om die ook op te halen bij inwoners die op 16 maart niet zijn gaan stemmen. Tot de formatieopdracht aan Joris Bengevoord behoort ook het doen van een voorstel over het aantal wethouders in het nieuwe college en over de portefeuilleverdeling.

Een meerderheid van de raad stemde maandag in met de formatieopdracht en het proces van de komende maand. Behalve de partijen die gaan formeren, stemden ook de Partij voor de Dieren, het CDA en Voor Tilburg voor het voorstel. De fracties van de LST, 50PLUS, SP, Lokaal Tilburg, ONS Tilburg en Forum voor Democratie stemden tegen.

Spoorpark kan puntjes op de i zetten

donderdag, april 14th, 2022

De gemeenteraad ging afgelopen maandag akkoord met het voorstel om 80.000 euro uit te trekken voor een multifunctionele ruimte in het Spoorpark. Die komt op de plek van de huidige overkapping van het houten gebouw in het park.

De overkapping was vanwege overlast van jongeren en vandalisme geen succes en maakt nu plaats voor een ruimte waar straks kan worden vergaderd en lessen en workshops kunnen worden gegeven. Het Spoorpark zelf is wél een succes en kan met de ruim 280.000 euro die nog over waren van het aanlegbudget van 5,4 miljoen de puntjes op de i zetten. Behalve de multifunctionele ruimte zijn dat onder andere een compleet nieuw gazon en ander nieuw groen, een glijbaan en hand aangedreven bootjes in de aanwezige vijver. Na alle ingrepen zit er nog 43.000 euro in het Spoorparkbudget.

Groen licht voor bouwplannen

donderdag, april 14th, 2022

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag voor diverse bouwplannen het licht op groen gezet. Onder andere voor de bouw van een klein complex van elf zorgwoningen en vier middel-dure appartementen aan de Hoefstraat 143/145 en Bisschop Janssenstraat 1.

Ook het bouwplan aan De Kuil 1G in Udenhout kan doorgaan. Hier gaat het om de bouw van twee vrijstaande woningen op een perceel waar aanvankelijk één woning gebouwd zou worden. Het plan stuitte aanvankelijk op weerstand bij omwonenden, maar zij en de initiatiefnemer van het bouwplan hebben inmiddels overeenstemming bereikt. Ten slotte ging de raad akkoord met de bouw van 15 woningen aan de Lange Nieuwstraat / Gasthuisring. Die komen op de plek waar nu nog de verouderde bedrijfshallen van een voormalige tandwielfabriek staan.

Coronasteun voor ondernemers

donderdag, april 14th, 2022

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag besloten dat horecaondernemers die hun terrassen willen uitbreiden, daarvoor tot 31 oktober van dit jaar geen leges hoeven te betalen.

Ook hoeven zij, net als de ondernemers in de detailhandel, geen precarioheffing te betalen voor het aanbrengen van een overkapping. Ook hoeven ondernemers tot 1 oktober geen leges te betalen voor de aanvraag van een evenementenvergunning of tapontheffing. Al betaalde leges voor evenementen, die dit jaar vanwege corona niet konden of kunnen doorgaan, krijgen ze terug van de gemeente. Deze regelingen, die ook al golden in 2020 en 2021, maken deel uit van een breed coronasteunpakket, waarover de raad in januari van dit jaar een besluit nam en waarmee een bedrag van ruim 600.000 euro is gemoeid.

Minima krijgen eind april al 800 euro energietoeslag

donderdag, april 14th, 2022

De circa 11.500 huishoudens in Tilburg, die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag van 800 euro, krijgen dit bedrag al vanaf 28 april op hun rekening gestort.

De gemeente wacht niet met betalen totdat het geld binnen is dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Afgelopen maandag besloot de raad dat Tilburg 9,6 miljoen euro gaat voorfinancieren. De raad had in december het college al opgeroepen om niet te wachten met betaling van de energietoeslag, totdat het geld van het Rijk binnen is. Met als gevolg dat huishoudens met een bijstandsuitkering (inclusief IAOW) de 200 euro, waarvan toen nog sprake was, al ontvangen hebben. Inmiddels heeft de regering besloten om de eenmalige energietoeslag te verhogen tot 800 euro.

Financiële problemen

Het is duidelijk dat als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen huishoudens met een laag inkomen in acute financiële problemen komen. Het Rijk staat daarom gemeenten toe om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wettelijke regeling rond de energietoeslag, deze al uit te betalen. In Tilburg gaat het om circa 11.500 huishoudens. Dit zijn huishoudens met een bijstandsuitkering, die recht hebben op de Meedoenregeling 2022 of een AIO-uitkering ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Zij hoeven de energietoeslag niet aan te vragen, maar krijgen die automatisch uitgekeerd zonder daarvoor zelf iets te hoeven doen. Daarnaast verwacht de gemeente dat nog eens circa 1.750 huishoudens voor de energietoeslag in aanmerking komen, nadat ze die hebben aangevraagd. Ten slotte wil de gemeente iets doen voor huishoudens, die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag maar niettemin door de hoge energiekosten in financiële problemen komen. Die kunnen geholpen worden met een bijdrage uit het Tilburgs Ondersteuningsfonds.

De gemeente verwacht ongeveer 11,6 miljoen euro van het Rijk te ontvangen voor de eenmalige energietoeslag. Het bedrag van 9,6 miljoen, waarvan de nu raad heeft besloten dat de gemeente dat gaat voorfinancieren, is behalve voor de genoemde 11.500 huishoudens ook bestemd voor zo’n 500 toeslagbetalingen op aanvraag. Een bedrag van 2 ton is bedoeld voor maatwerkoplossingen. Wie in aanmerking komt voor een automatische toekenning van de eenmalige energietoeslag van 800 euro, krijgt een brief. Andere huishoudens kunnen vanaf 3 mei via www.tilburg.nl een aanvraag indienen.

GroenLinks grootste partij in de raad

maandag, maart 21st, 2022

GroenLinks is na de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in de Tilburgse raad. Met 21 procent van de stemmen versloeg de partij D66 en de LST, die 14 procent en 13 procent van de stemmen behaalden.

Daarmee bezet GroenLinks 10 van de in totaal 45 zetels in de gemeenteraad. D66 mag 7 zetels innemen en Lijst Smolders Tilburg (LST) 6 zetels. De VVD behaalde met 11 procent van de stemmen 5 zetels. De Partij van de Arbeid en 50PLUS kregen allebei 3 zetels. Daarop volgen de SP, CDA, Lokaal Tilburg en Partij voor de Dieren met 2 zetels, en Voor Tilburg, Forum voor Democratie en ONS Tilburg met 1 zetel.

Bijna alle veertien Tilburgse politieke partijen beleefden de uitslagenavond afgelopen woensdag in het Tilburgse stadhuis. Enige afwezige was Forum voor Democratie, die elders een landelijk evenement bijwoonde. In het eet-werkcafé van het stadhuis waren de overwinningskreten van GroenLinks duidelijk te horen, terwijl de LST aanzag hoe de partij bleef steken op 6 zetels. De overwinning van GroenLinks kwam voor veel aanwezigen als een verrassing.

“Aarde warmer, mensen armer”

Ook GroenLinks-lijsttrekker Esmah Lahlah vond de voorlopige uitslag overweldigend. “Het was een avond vol spanning en met veel indrukken. Deze overwinning is een moment op stil bij te staan.” Lahlah is ervan overtuigd dat de overwinning van GroenLinks te danken is aan de inzet op de thema’s klimaat en bestaanszekerheid. “De aarde wordt warmer en de mensen armer.” De lijsttrekker wilde nog niets kwijt over gesprekken die zij de komende tijd zal voeren. “We gaan eerst feestvieren!” Voor Hans Smolders, lijsttrekker van de LST, viel de uitslag tegen. “De kiezer heeft gesproken, ik leg me erbij neer”, reageerde hij.

De opkomst in Tilburg was deze verkiezingen met 40,1 procent 5 procent lager dan vier jaar geleden. Volgens burgemeester Theo Weterings is de lage opkomst een trend in heel Nederland. “We moeten landelijk nadenken hoe we dit oppakken.” Komende weken wordt duidelijk welke partijen gaan samenwerken. GroenLinks neemt hierbij als grootste partij in de gemeenteraad het voortouw. Op 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.

Nieuwe stadsnatuurkaart 2040

vrijdag, maart 18th, 2022

De gemeenteraad heeft vorige week donderdag de geactualiseerde versie van de stadsnatuurkaart 2040 vastgesteld. Die moet ervoor zorgen dat er bij ruimtelijke plannen voldoende aandacht is voor groen en biodiversiteit.

Tilburg kent sinds 2016 een stadsnatuurkaart, maar die beperkte zich nog tot het gebied binnen de bebouwde kom. Nu is ook het buitengebied toegevoegd en is de kaart beter leesbaar. Niet in de laatste plaats heeft het actuele groen- en biodiversiteitsbeleid in de nieuwe stadsnatuurkaart een plek gekregen.

Grote afwijkingen naar de raad

De kaart schrijft een bepaalde hoeveelheid aan groen en biodiversiteit voor bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan. Daar mag op ondergeschikte onderdelen van worden afgeweken. Grotere afwijkingen worden door het college aan de raad voorgelegd. Wanneer niet kan worden voldaan aan de stadsnatuurkaart en daardoor groen verloren gaat, moet dat elders in Tilburg worden gecompenseerd. In 2040 moeten de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit zijn gerealiseerd.

Monitoring cityring

vrijdag, maart 18th, 2022

Hoe houd je in de gaten of het verkeersluw maken van de cityring ook het beoogde effect heeft? Dat staat in het Monitoringsplan Cityring, waarmee de gemeenteraad vorige week donderdag heeft ingestemd.

Vorig jaar oktober heeft de raad besloten tot het verkeersluw maken van de cityring. Dat betekent dat de Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring in 2023 nog één rijbaan hebben en de maximumsnelheid dan overal 30 kilometer per uur is. Deze ingreep moet een belangrijke kwaliteitsimpuls geven aan de binnenstad, zonder dat dit ten koste gaan van de bereikbaarheid en de economische vitaliteit van het stadscentrum. Het verkeersluw maken van de cityring hangt ook samen met de realisering van het Stadsforum. Het aantal auto’s per etmaal moet daar terug van 20.000 naar 8.000. De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het Stadsforum zijn onlangs gestart.

Vinger aan de pols

De raad besloot vorig jaar ook om een vinger aan de pols te willen houden als het gaat om de effecten van de verkeersluwe cityring. Die effecten hebben betrekking op de verkeersintensiteit en verkeersveiligheid, maar ook op het eventuele sluipverkeer in en rond de binnenstad. Andere effecten zijn de bereikbaarheid van de binnenstad, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling. Ook de economische effecten voor de linten Korvelseweg en Besterdring spelen een rol. Het monitoringsplan voorziet in allerlei mogelijkheden om die effecten periodiek te meten. Onder meer door middel van tellingen en het verzamelen van data. Ook enquêtes onder inwoners en bezoekers van de binnenstad behoren tot de monitoringinstrumenten.

Raad vraagt aandacht voor zorgkwaliteit

vrijdag, maart 18th, 2022

Met het unaniem aanvaarden van een door alle fracties ingediende motie heeft de gemeenteraad vorige week donderdag aandacht gevraagd voor de kwaliteit van en het toezicht op de zorg.

Aanleiding zijn de artikelen over het onderzoek van Follow the Money en het Brabants Dagblad over het zorgtoezicht. De raad luisterde onlangs ook naar de verhalen van betrokkenen die in de artikelen worden genoemd. De raadsleden vonden hun ervaringen schrijnend en schokkend.

Beter toezicht

De raad wil onder meer dat het college bij de inkoop van zorg nadrukkelijk de kwaliteit centraal blijft stellen. Ook moet het toezicht op de zorg worden verbeterd. Dat moet proactiever, bijvoorbeeld door onaangekondigde bezoeken bij zorgaanbieders. Verder moet het college openstaan voor directe signalen van cliënten, medewerkers en andere betrokkenen over de kwaliteit van de zorg en het toezicht. Verbetering van het zorgsysteem moet permanent de aandacht hebben. De raad vraagt het college om voortvarend aan de slag te gaan met verbeteracties en wil hierover periodiek geïnformeerd worden.

Ook de komende vier jaar

De motie van de raad was behalve voor het college ook voor de nieuwe gemeenteraad bedoeld die eind deze maand wordt geïnstalleerd. “Ook in de komende raadsperiode (2022-2026) moeten we in gesprek blijven over de kwaliteit van de zorg en het toezicht daarop”, aldus de gemeenteraad vorige week donderdag. “Dit onderwerp moet de aandacht krijgen die nodig is.”

Verkiezingen bij Omroep Tilburg

maandag, maart 14th, 2022
Live volgen wat de voorlopige uitslagen van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezingen zijn? Dat kan aanstaande woensdag 16 maart via Omroep Tilburg!
Vanuit de Raadszaal van het Tilburgse stadhuis verzorgt Omroep Tilburg samen met de gemeente Tilburg een verkiezingsuitzending. Presentator Lout Donders blikt met de lijsttrekkers en andere gasten terug op de campagneperiode. En natuurlijk staan de voorlopige uitslagen tijdens de uitzending centraal: welke politieke partijen verliezen zetels, welke komen juist op, en wat betekent dat voor de verhoudingen in de Tilburgse gemeenteraad?

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA