Agendacommissie (AC)

De Agendacommissie gaat over wie, wat, waar, wanneer en hoe van de raad. Ze stelt de agenda’s vast voor de verschillende bijeenkomsten van de raad, zoals de informatiesessies, debatbijeenkomsten en de raadsvergaderingen. De commissie bewaakt ook de de afspraken en wanneer en hoe bijeenkomsten en debatten worden georganiseerd. Ze ziet er op toe dat de verschillende standpunten goed tot hun recht komen en dat er voldoende mogelijkheden zijn voor inbreng vanuit de stad (inwoners, instellingen, organisaties).

De Agendacommissie bestaat uit die raadsleden die ook in de informatie- en debatsessies de rol van voorzitter op zich nemen. De plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad is de voorzitter van de AC. De raad benoemt de leden van de AC. De burgemeester is niet de voorzitter van de AC. Hij adviseert de commissie. Verder ondersteunt en adviseert de Raadsgriffie de commissie.

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA