De raad neemt besluiten

Besluitvormende raadsvergaderingen

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten. De onderwerpen die al eerder tijdens de informatiesessies en/of debatsessies aan de orde zijn geweest, staan dan op de agenda. Naast de opening en de sluiting als vaste agendapunten van de vergadering, zijn de agendapunten onderverdeeld in drie categorieën. Dit zijn:

  • A-stukken: agendapunten zonder discussie, hamerstukken. Over deze stukken wordt uitsluitend gestemd.
  • B-stukken; agendapunten met moties en amendementen. De raad debatteert uitsluitend over de inhoud van de ingediende moties en amendementen.
  • C-stukken: agendapunten met discussie. Deze voorstellen wil de raad uitgebreid bespreken met een eerste of tweede termijn.

Besluiten gaat bij meerderheid van stemmen. De voorzitter van de vergadering (de burgemeester), de griffier en de wethouders stemmen niet mee. Of een voorstel een A-, B- of C-stuk is, wordt besloten in de debatfase.

Een raadsvergadering verloopt volgens bepaalde regels. Deze regels staan in het “Reglement van orde Gemeenteraad Tilburg 2023.1“.

Raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden altijd plaats in de raadszaal van het Stadhuis. De vergaderingen zijn ook live te volgen via www.tilburg.raadsinformatie.nl.

Hoe werkt de raad ►

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA