Geschenkenregister

Op deze pagina stonden enkele geschenken van voormalige raadsleden en van huidige raadsleden uit vorige raadsperioden. Die is niet meer actueel, dus is de informatie verwijderd.

De pagina wordt de komende tijd geactualiseerd met actuele vermeldingen over ontvangen geschenken, wat de regeling inhoudt en wat precies moet worden vermeld.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA