Geschenkenregister

Op deze pagina vindt u een Geschenkenregister raad vanaf maart 2022 die raadsleden en burgerraadsleden (hierna leden) uit hoofde van hun functie hebben ontvangen. De leden hebben een verplichting om geschenken en giften bij het presidium te melden om deze vervolgens te laten registreren.

Leden mogen geschenken en giften niet op het huisadres ontvangen. Gebeurt dit toch, dan zijn de leden verplicht dit aan het presidium te melden, waarna het presidium over de bestemming beslist. Leden mogen ook geen aanbiedingen voor privé werkzaamheden of kortingen op privé goederen accepteren.  Het presidium bespreekt voorts uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

Geschenken en giften van meer dan 50 euro worden eigendom van de gemeente, waarvoor de gemeente een passende bestemming zoekt. Geschenken en giften van minder dan 50 euro die de leden moeten melden, mogen zij zelf behouden.

De hiervoor genoemde bepalingen over het ontvangen van geschenken en giften gelden voor de raads- en burgerraadsleden om hun onafhankelijke positie te waarborgen. In onderhandelingsposities weigeren zij geschenken of andere voordelen die relaties hen aanbieden.
De formele bepalingen van wat u hiervoor leest, kunt u terugvinden in de artikelen 5.1 tot en met 5.6 van de verordening gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Tilburg 2003.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA