Nevenfuncties raads- en burgerraadsleden

Raadsleden en burgerraadsleden zijn in het kader van integriteit verplicht om alle functies die zij naast het raadslidmaatschap uitoefenen te melden bij de Raadgriffie.

Klik op Overzicht nevenfuncties raads- en burgerraadsleden 1 maart 2023 voor het nevenfunctieoverzicht van de raads- en burgerraadsleden.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA