Nevenfuncties raads- en burgerraadsleden

Raadsleden en burgerraadsleden zijn in het kader van integriteit verplicht om alle functies die zij naast het raadslidmaatschap uitoefenen te melden bij de Raadgriffie.

Overzicht nevenfuncties raads- en burgerraadsleden 18 maart 2024

Datum bijgewerkt: 11 december 2023

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA