Raadsgriffie

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie.  Bij de raadsgriffie werken 9 mensen onder leiding van de griffier, Noor kanters.  De raadsgriffier is de eerste adviseur van de raad en adviseert en ondersteunt de raad over de positionering, organisatie en werkwijze van de raad. Tijdens de raadsvergadering ondersteunt de griffier de burgemeester in zijn taak als voorzitter van deze vergadering. De raadsgriffie bereidt de verschillende bijeenkomsten van de gemeenteraad voor en zorgt voor een goed verloop ervan. Naast de griffier werken bij de raadsgriffie nog (senior) raadsadviseurs en raadsmedewerkers.

Een overzicht met namen, functies en telefoonnummers van medewerkers van de raadsgriffie van Tilburg.

Let op: we kunnen alleen vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Voor andere vragen over bijvoorbeeld paspoorten, inschrijvingen en dergelijke kunt u bellen met telefoonnummer 14013.

Naam

Functie

E-mail

Noor Kanters

Raadsgriffier

E

Marleen Geerts

Senior raadsadviseur

E

Jeroen Bedaf

Senior raadsadviseur

E

René de Bonte

Senior raadsadviseur

E

Marion van Berkel

Raadsadviseur

E

Marscha Kuijpers

Raadsadviseur

E

Frits Slootmans

Raadsadviseur communicatie en participatie

Noor de Kort

Junior raadsadviseur

Monique Gori

Raadsmedewerker

E

 

Hoe werkt de raad ►

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA