Raadsgriffie

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie.  Bij de raadsgriffie werken 8 mensen onder leiding van de griffier, Noor kanters.  De raadsgriffier is de eerste adviseur van de raad en adviseert en ondersteunt de raad over de positionering, organisatie en werkwijze van de raad. Tijdens de raadsvergadering ondersteunt de griffier de burgemeester in zijn taak als voorzitter van deze vergadering. De raadsgriffie bereidt de verschillende bijeenkomsten van de gemeenteraad voor en zorgt voor een goed verloop ervan. Naast de griffier werken bij de raadsgriffie nog (senior) raadsadviseurs en raadsmedewerkers.

Een overzicht met namen en  functies  van medewerkers van de raadsgriffie van Tilburg.

Let op: we kunnen alleen vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Voor andere vragen over bijvoorbeeld paspoorten, inschrijvingen en dergelijke kunt u bellen met telefoonnummer 14013.

Naam

Functie

E-mail

Noor Kanters

Raadsgriffier

E

René de Bonte

Senior raadsadviseur

E

Bart Moes

Senior raadsadviseur

E

Marius Bakx

Senior raadsadviseur

E

Marion van Berkel

Raadsadviseur

E

Koen Habraken

Raadsadviseur

E

Stijn de Kort

Raadsadviseur communicatie en participatie

E

Monique Gori

Griffiesecretaris

E

Johan Hoogesteger

Griffiesecretaris

E

 

Hoe werkt de raad ►

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA