In gesprek met de raad

Inspreken
Je kunt jouw mening laten horen over een onderwerp dat op de agenda staat van een informatiebijeenkomst. Insprekers krijgen een aantal minuten spreektijd. Wil je jouw mening geven? Neem dan contact op met de Raadsgriffie via .

Tips voor inspreker
Geef duidelijk aan waarover je het wilt hebben met de raadsleden. Geef eventueel aan waarom je het ergens mee eens of oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als je ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. Wil  je niet inspreken maar de raad wel laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt, dan kun je ook een e-mail sturen. Alle berichten die binnenkomen worden dezelfde dag doorgestuurd naar de raadsleden.

Maak je punt bij de Raad
Een nieuwe manier in gesprek te gaan met de raad is ‘Maak je punt bij de gemeenteraad’. Heb je een plan of idee of zie je iets in je wijk waarover je het wilt hebben? Dan kun je dat op een makkelijke manier bij de raad aankaarten. ‘Maak je punt bij de gemeenteraad’ is een experiment om  het inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout gemakkelijker te maken en hen te stimuleren om zelf plannen en ideeën te ontwikkelen en hierover met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Het experiment loopt tot eind 2019. Dan vindt een evaluatie plaats.

Meer informatie over Maak je punt bij de raad >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA