Privacy

Privacy en persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is  er nieuwe privacywetgeving van kracht.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat betekent dat in de communicatie met de gemeenteraad van Tilburg voor u?

Raadszaal      

De vergaderingen van de gemeenteraad en de info- en debatbijeenkomsten zijn openbaar. Deze vergadering worden live via internet uitgezonden en de opnames van het beeld en geluid worden bewaard om terug te kijken en te luisteren.  Iedereen die bij een openbare vergadering van de gemeenteraad aanwezig is  kan dus te zien en te horen zijn op de beeldregistraties.

Gebruik van contactgegevens alleen met uw toestemming

Voor de communicatie met inwoners gebruiken wij gegevens als e-mailadres, woonadres en / of telefoonnummer. Alleen met uw toestemming maken wij gebruik van uw contactgegevens en alleen voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren en uit te nodigen. U kunt de toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u dit doet, verwijderen wij uw gegevens.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]