Vooruitblik op 2022

Op 28 juni en 1 juli staat de jaarlijkse Perspectiefnota op de agenda van de raad. In deze nota geeft het college een vooruitblik op de begroting voor volgend jaar. ‘Dit zijn we van plan in 2022, dit worden de prioriteiten, hier gaat het geld naar toe’. Daarover gaat in grote lijnen de Perspectiefnota.

Wanneer de raad de Perspectiefnota op 1 juli heeft vastgesteld, gaat het college vervolgens aan de slag met het opstellen van de begroting voor 2022. Die staat in november van dit jaar op de agenda van de raad.

Lees hier de
perspectiefnota (pdf)

Resultaten vragenlijst “Help de raad om de juiste keuzes te maken”

Ten behoeve van de behandeling van de perspectiefnota 2022 is de afgelopen weken een enquête onder de inwoners uitgezet met daarin een aantal vragen over Tilburg en de dorpen. De resultaten zijn nu beschikbaar.

In totaal hebben 491 personen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Tilburg en de dorpen, de vragenlijst ingevuld. Een mooi resultaat dat veel bruikbare informatie oplevert. In de infographic Inwonersconsultatie perspectiefnota Tilburg “Help de raad de juiste keuzes maken” worden de resultaten bondig en overzichtelijk weergegeven.

Infographic Inwonersconsultatie perspectiefnota Tilburg

Enkele resultaten

• 80 procent van de inwoners vindt het (heel) prettig om in Tilburg te wonen, 60 procent vindt het (heel) prettig om in Tilburg te werken en 76 procent vindt het (heel) prettig om in Tilburg te ontspannen.
• Inwoners geven aan dat (onder andere) het vele groen, de gemoedelijkheid en de fijne mensen en de cultuur en de evenementen Tilburg tot een prettige stad maken.
• Inwoners geven aan dat vooral het groenonderhoud, de parkeersituatie en het verkeer (in het centrum) beter kunnen.
• Als extra prioriteiten in verband met corona worden het vaakst het tegengaan van eenzaamheid (47 procent), ruimte voor evenementen (36 procent) en het aanpakken van achterstanden in het onderwijs (35 procent) genoemd.
• Als algemene prioriteiten worden het vaakst voldoende woningen (41 procent), groen en natuur (34 procent) en leefbaarheid in de wijk (34 procent) genoemd.
• Tevreden inwoners geven vaak aan dat ze het groen, de rust en de bereikbaarheid waarderen.
• Ontevreden inwoners geven vaak het afval, geluidsoverlast en drugsoverlast als reden voor de ontevredenheid.
• Inwoners noemen als mogelijke verbeteringen in hun buurt vooral meer groen(onderhoud), betere parkeermogelijkheden en het beperken van autoverkeer.
• De gemeente kan volgens de inwoners vooral besparen op kunst en cultuur, de cityring en het parkeerbeleid.

Algemene beschouwingen

Volgende week maandag, 28 juni, zijn de algemene beschouwingen over de Perspectiefnota. Deze starten om 13.00 uur en zijn te volgen via Tilburg.raadsinformatie.nl. Op donderdag 1 juli behandelt de raad de moties en amendementen met betrekking tot de perspectiefnota. Deze vergadering start om 14.00 uur en is ook via Tilburg.raadsinformatie.nl te volgen.

Perspectiefnota: investeren ondanks structureel tekort 

Aldus collegevoorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor om de komende jaren door te gaan op de ingeslagen weg van het bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’. Dat betekent in gang gezette ontwikkelingen verder van de grond tillen of afronden. Voor investeringen in de stad wordt extra geld uitgetrokken: volgend jaar 2,2 miljoen euro, aflopend naar 1,3 miljoen in 2025. Het college wil ook de sociale basis met structureel 1 miljoen verder versterken.

Het collegevoorstel is gebaseerd op de Perspectiefnota 2022-2025. Een structureel tekort van 16,6 miljoen euro wegwerken en toch blijven investeren in de stad. Dat is kort samengevat de opgave die doorklinkt uit de Perspectiefnota, die de voorloper is van de begroting voor volgend jaar. Die komt in het najaar aan de orde.

Oplopende kosten

Deze Perspectiefnota is door het college opgesteld in een periode van grote financiële onzekerheid. Vooral de oplopende kosten in het sociaal domein -en dan met name de jeugdzorg- baren zorgen. Tilburg komt zo’n 16 tot 17 miljoen euro tekort. De bekostiging vanuit het rijk blijft achter. Of en hoeveel het rijk gaat bijpassen, wordt de komende maanden pas duidelijk.

Besparingen

Om het tekort van 16,6 miljoen weg te werken, stelt het college voor om in het sociaal domein 7 miljoen te besparen; bovenop de 6,3 miljoen die de nieuwe inkoopstrategie moet opleveren. Op andere gebieden moet 5 miljoen euro ruimte worden vrijgemaakt of worden bespaard. De raad krijgt nog een lijst met suggesties. Verder wordt 1,5 miljoen euro bezuinigd op de gemeentelijke organisatie; bovenop de 3,4 miljoen aan besparingen die eerder is afgesproken. Ten slotte moet het verhogen van de onroerende zaakbelasting (OZB) 2,1 miljoen euro opleveren.

Op 28 juni en 1 juli debatteert de gemeenteraad over de Perspectiefnota.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA