Vooruitblik op 2022

Op 28 juni en 1 juli staat de jaarlijkse Perspectiefnota op de agenda van de raad. In deze nota geeft het college een vooruitblik op de begroting voor volgend jaar. ‘Dit zijn we van plan in 2022, dit worden de prioriteiten, hier gaat het geld naar toe’. Daarover gaat in grote lijnen de Perspectiefnota.

Wanneer de raad de Perspectiefnota op 1 juli heeft vastgesteld, gaat het college vervolgens aan de slag met het opstellen van de begroting voor 2022. Die staat in november van dit jaar op de agenda van de raad.

Lees hier de
perspectiefnota (pdf)

Help de raad om de juiste keuzes te maken

Op 28 juni en 1 juli gaat de raad het debat voeren over de Perspectiefnota 2022. De raad wil graag van jou weten wat jij belangrijk vindt voor 2022. Je hebt verschillende mogelijkheden om de raad te helpen de juiste keuzes te maken.

Je kunt de raad laten weten hoe prettig jij Tilburg vindt om te wonen, te werken en te ontspannen. Wat is goed en wat kan er beter? In de stad als geheel, maar ook in de dorpen, wijken en buurten.

Vul de online-vragenlijst in

Je kunt de raad helpen bij het maken van de juiste keuzes door een paar vragen te beantwoorden. Dat kan heel gemakkelijk.

Ga naar de online vragenlijst

of scan de QR code met je mobiel.

Je kunt de vragenlijst tot en met maandag 14 juni invullen.

Heb je hulp nodig bij het invullen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 naar (013) 542 82 84. Een medewerker van de Raadsgriffie helpt je graag verder.

14 juni: in gesprek met de raad

Wil je over onderwerpen uit de Perspectiefnota met raadsleden digitaal in gesprek? Dat kan op maandagmiddag 14 juni van 15.00 uur tot 18:00 uur. Geef je op via het inschrijfformulier, of stuur een mail naar . Geef aan over welk onderwerp je graag in gesprek gaat. Je kunt kiezen uit: Inclusieve stad (iedereen mag meedoen), Vitale stad (wonen en werken), Duurzame stad (klimaat, groen en mobiliteit) en Samen en dichtbij (wijkgericht werken en dienstverlening). Na je aanmelding ontvang je een e-mail met het tijdstip van het gesprek en een link naar het digitaal overleg (via Teams).

Inschrijven

  Je naam

  Je emailadres

  Onderwerp
  Inclusieve stad (iedereen mag meedoen)Vitale stad (wonen en werken)Duurzame stad (klimaat, groen en mobiliteit)Samen en dichtbij (wijkgericht werken en dienstverlening)

  Perspectiefnota: investeren ondanks structureel tekort 

  Aldus collegevoorstel aan de raad

  Het college stelt de raad voor om de komende jaren door te gaan op de ingeslagen weg van het bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’. Dat betekent in gang gezette ontwikkelingen verder van de grond tillen of afronden. Voor investeringen in de stad wordt extra geld uitgetrokken: volgend jaar 2,2 miljoen euro, aflopend naar 1,3 miljoen in 2025. Het college wil ook de sociale basis met structureel 1 miljoen verder versterken.

  Het collegevoorstel is gebaseerd op de Perspectiefnota 2022-2025. Een structureel tekort van 16,6 miljoen euro wegwerken en toch blijven investeren in de stad. Dat is kort samengevat de opgave die doorklinkt uit de Perspectiefnota, die de voorloper is van de begroting voor volgend jaar. Die komt in het najaar aan de orde.

  Oplopende kosten

  Deze Perspectiefnota is door het college opgesteld in een periode van grote financiële onzekerheid. Vooral de oplopende kosten in het sociaal domein -en dan met name de jeugdzorg- baren zorgen. Tilburg komt zo’n 16 tot 17 miljoen euro tekort. De bekostiging vanuit het rijk blijft achter. Of en hoeveel het rijk gaat bijpassen, wordt de komende maanden pas duidelijk.

  Besparingen

  Om het tekort van 16,6 miljoen weg te werken, stelt het college voor om in het sociaal domein 7 miljoen te besparen; bovenop de 6,3 miljoen die de nieuwe inkoopstrategie moet opleveren. Op andere gebieden moet 5 miljoen euro ruimte worden vrijgemaakt of worden bespaard. De raad krijgt nog een lijst met suggesties. Verder wordt 1,5 miljoen euro bezuinigd op de gemeentelijke organisatie; bovenop de 3,4 miljoen aan besparingen die eerder is afgesproken. Ten slotte moet het verhogen van de onroerende zaakbelasting (OZB) 2,1 miljoen euro opleveren.

  Op 28 juni en 1 juli debatteert de gemeenteraad over de Perspectiefnota.

  VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA