Woordvoerders

Raadsleden geven op allerlei manieren hun ogen en oren goed de kost in de samenleving. Ze houden contact met hun achterban, geven daar uitleg en polsen meningen. Ze organiseren gesprekken met belanghebbenden over bepaalde onderwerpen. Ze willen graag weten wat er speelt in de gemeente Tilburg. Ook en vooral van u!

De raad gaat over tal van zaken binnen de gemeente en elk raadslid heeft zijn eigen specialiteit. Daarom maakt de gemeenteraad van Tilburg gebruik van een indeling van al deze zaken, de zogenaamde woordvoerderschappen. Een overzicht van deze woordvoerderschappen treft u hieronder aan. Op elke pagina van een woordvoerderschap treft u contactgegevens, meer informatie en de namen van de woordvoerders aan.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]